Ocak 2017’de saygın tıp dergisi Lancet’te yayımlanan çalışmaya göre, pankreas kanserinde ameliyat sonrası hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan uygulanan gemsitabin adlı kemoterapiye kapesitabin adlı ağızdan hap şeklinde alınan bir kemoterapi ilacının eklenmesi yaşam sürelerini belirgin bir şekilde uzatmıştır.

Pankreas kanseri en sık görülen kanserlerden biri olamamakla birlikte, kansere bağlı yaşam kayıplarında ABD’de hem kadınlarda hem erkeklerde 4. sıradadır; dünya genelinde ise erkeklerde yıllık 138 bin yaşam kaybı ile 8. sırada, kadınlarda yıllık 127 bin yaşam kaybı ile 9. sıradadır.

45 yaş öncesi oldukça nadir gözüken bu hastalıkta sigara, obezite, fiziksel olarak aktif olmamak, kronik pankreatit, kalıtsal ve diyabet gibi risk faktörleri saptanmıştır.

Erken evrelerde çoğunlukla bulgu vermeyen bu hastalıkta, hastaların sadece %10 kadarına erken evrede tanı konulabilmektedir (cerrahi müdahaleye uygun, ameliyat edilebilir lokalize hastalık). Eğer tümör alınabilir ise, bu hastalığı tek iyileştirme şansı olan ameliyat yöntemi uygulanmalıdır. Tümörün tamamı ameliyatla çıkarılsa bile, pankreas kanserinin tekrarlama riski yüksektir. Ameliyat sonrası uygulanan adjuvan kemoterapinin hastaların yaşam süresini ve hastalığın tekrarlama riskini azalttığı daha önceki çalışmalarla gösterilmiş, ve gemsitabin adlı kemoterapi ilacı adjuvan tedavi olarak erken evre pankreas kanserinin standart tedavi yaklaşımı haline gelmiştir.

Çalışma

Ameliyat ile tümörü tamamen çıkarılmış 732 pankreas kanserli hasta çalışmaya dahil edilmiş. Adjuvan tedavi için hastalar 2 gruba ayrılmış, bir gruba 12 hafta boyunca haftalık gemsitabin ve kapesitabin (3 hafta uygulama, 1 hafta ara şeklinde) uygulanırken; diğer gruba sadece gemsitabin uygulanmış.

Gemsitabin ile kombine kapesitabin uygulaması, tek başına gemsitabin uygulamasına kıyasla yaşam kaybı riskini %18 oranında azaltmış.

Ortanca genel sağkalım kombinasyon grubunda 28 ay iken, tek gemsitabin alanlarda 25.5 ay olarak bulunmuş.

Sonuç olarak, bu adjuvan kombinasyon tedavisi, ameliyat edilmiş pankreas kanserli hastalar için yeni tedavi standardı olarak düşünülmelidir.