Hızlı Arama
Anasayfa - Kanser Haberleri - Pankreas kanseri

Pankreas kanseri

Pankreas kanseri tedavisinde şimdiye kadar alınan en iyi sonuçlar
İleri evre pankreas kanseri olan hastalarda yapılan küçük bir klinik araştırma, şu anda standart tedavi olan olan ikili kemoterapiye üçüncü bir kemoterapi eklenmesinin, tümör küçülmesini ve genel sağkalımı önemli ölçüde desteklediğini tespit etti. Çalışmada, ileri evre pankreas kanserinin standar...
Pankreas kanseri tedavisinde son gelişmeler
Son yıllarda özellikle cilt kanseri malign melanom, böbrek, akciğer ve meme kanserlerinde hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapiler ile baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Ancak bu sevindirici gelişmelerden pankreas kanseri arzu edildiği kadar nasibini alamamıştır. Bunun ana nedeni, pankreas kans...
Pankreas kanseri için kalıtsal BRCA mutasyon testinin önemi ve gerekliliği
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2019 Kongresi'nde sunulan ve eşzamanlı olarak NEJM adlı dergide 2 Haziran'da yayımlanan faz-III POLO klinik araştırması, pankreas kanseri tedavisi için dikkat çekici ve klinik pratik değiştirici sonuçlar sundu. Pankreas kanseri tedavisinde olaparib ile idam...
Pankreas kanseri tedavisinde yeni bir sayfa açıldı
Pankreasın en sık görülen kanseri, pankreatik adenokarsinomdur ve buna "ekzokrin pankreas kanseri" de denir. Pankreas adenokanseri, batılı ülkelerinde kansere bağlı ölümlerin ilk 5 nedeninden biridir ve 2030 yılında ABD'de kansere bağlı ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olması beklenmektedir. Bu du...
Ergenlik çağında obezite, pankreas kanseri riskini 4 kat arttırıyor
Pankreas kanseri, dünyada kanser ilişkili ölümlerinde sebepleri arasında 6. sıradadır. Obezite ve pankreas kanseri arasındaki ilişki iyi bir şekilde gösterilmesine karşın, ergenlikteki obezitenin pankreas kanseri riskini nasıl etkilediği daha önce ortaya konmamıştı. Kasım 2018’de Cancer adlı dergide...
Pankreas Kanseri erken tanısı için Kan Testi – protein metabolit panel
Pankreas kanseri halen tedavisi en zor kanserlerin başındadır. Ayrıca, pankreas kanseri için, diğer yaygın görülen bazı kanserlerde olduğu gibi, erken tanıda kullanılan bir tarama aracı şimdi kadar kullanıma giremedi (örneğin meme kanseri için mamografi, kolon kanseri için kolonoskopi gibi). Ağustos...
Pankreas kanserinde şimdiye kadar alınan en iyi sonuçlar
Pankreas kanseri ameliyatı sonrası adjuvant (koruyucu) amaçlı verilen standart kemoterapi rejimi gemsitabin ile mFOLFIRINOX adlı, rutin pratikte metastatik pankreas kanseri tedavisinde kullandığımız güçlü tedavi kombinasyonu karşılaştırıldı. PRODIGE 24 / CCTG PA.6 adlı faz-3 randomize klinik çalı...
Abraxane (nab-Paklitaksel): Nanoteknoloji ürünü bir kemoterapi ilacı
Abraxane etki mekanizması nedir? Abraxane (abraksan olarak okunur), kanser hücrelerini öldürmek veya kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak için tasarlanmıştır. Abraxane'in diğer isimleri • Albumin-bound paclitaxel (Albümin bağlı paklitaksel) • nab-Paklitaxel Nanotanecik albumin-bağ...