1847 yılında kurulan American Medical Association (AMA) veya Türkçe karşılığı olarak Amerikan Tıp Derneği, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük ve en eski, hekim ve tıp öğrencileri derneğidir. AMA, 1883 yılında kurulan saygın Amerikan Tıp Derneği Dergisi (JAMA) de yayınlamaktadır. New Yorklu doktor Nathan Davis, AMA'nın kurulmasında etkili olan kişi olmuş ve JAMA'nın ilk editörlüğünü yapmıştır.

AMA, Amerika'daki tıp eğitiminin ulusal düzeyde düzenlenmediği, kalitesinin ve bir standardının olmamasıyla ilgili bazı doktorların endişe duyduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. (bkz. "Flexner Raporu ve Tıp Eğitimi" girdisi). Tıp eğitimi standartlarını yükseltmenin yanı sıra, AMA ayrıca tıbbi dolandırıcılık, bilimsel olmayan uygulamalar, zararlı veya tehlikeli gizli içeriklere sahip ilaçların satılmasıyla da mücadele etti. AMA, tıbbi eğitim standartlarını yükseltmek için bilgi paylaşımını teşvik edip 1848 yılında, tıp fakülteleri ve hastanelerin iş birliği yaparak öğrencilere daha fazla deneyim sağlamalarını önerdi. Günümüzde, Amerika Birleşik Devletleri'nde hekim uzmanlık alanlarını tanımlamak için standart sağlayan bir kılavuz yayınlanmaktadır.

Kuruluşundan bu yana, AMA, halk sağlığı politikasında önemli rol oynamıştır: 

  • 1920 yılında, hükümetin doktor - hasta ilişkisine müdahale edeceği düşüncesinden ve doktorlara adil geri ödeme yapılamayacağından duyulan endişe nedeniyle zorunlu sağlık sigortası politikalarını yasaklamıştır. 
  • 1936 yılında, sütün, D vitamini ile zenginleştirilmesini ve hipotiroid hastalığını önlemek için tuzun iyotlandırılmasını önermiştir. 
  • Daha sonra, içme suyunun florürle zenginleştirilmesini, çocuk felcine karşı ağız yoluyla uygulanan aşının kullanımını teşvik etmiştir. 
  • Araç emniyet kemeri yasalarının çıkarılmasını desteklemiş ve alkolizmin bir hastalık olarak tedavi edilmesi gerektiğini savunmuştur. 
  • 1985’ten itibaren tütün reklamlarına sınırlar getirilmesini ve toplu taşıma araçlarında sigara içilmesinin yasaklanmasını desteklemiştir. 
  • AMA, tıbbi uygulama yasalarında değişiklikler yapılmasını desteklemiş ve hekim yardımıyla yapılan intiharları kınamıştır.

Yazı Görselinin Açıklaması: 7 Mayıs 1847'de Amerikan Tabipler Birliği'nin kısaltması olan AMA, Philadelphia Pensilvanya'da düzenlendi.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Nathan Smith Davis Sr. (1817–1904)