Yazar K. Codell Carter ve Barbara Carter şöyle yazmaktadır: 

"Tıbbi ilerlemeler iki tür fedakarlıkla kazanılır: hastalığı anlamaya çalışan araştırmacıların fedakarlığı ve süreçte ölen hastaların fedakarlığı. Bunlara en iyi örneklerden biri 19. yüzyılın başlarında hayırsever doğum kliniklerinde yaygın olan doğum sonrası görülen korkunç bir hastalık olan lohusalık humması (ateşli enfeksiyon) sebebiyle ölen yüz binlerce genç kadının fedakarlığıydı.”

Birçok doktor, daha hastalık nedeni olarak mikroorganizmalar keşfedilmeden önce temizliğin enfeksiyonu önlemedeki önemini geniş kitlelere yaymaya çalışsa da dezenfeksiyonla alakalı sistemli çalışmalarıyla ünlenen ilk kişi Macar Obstetrist Ignaz Semmelweis'tir. 

Semmelweis, çalıştığı Viyana Hastanesi’nde benzer bir hastaneye göre lohusalık humması ateşi nedeniyle anne ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu fark etti. Ayrıca, sadece kendi hastanesinde doktorların hastaları muayene etmeden önce rutin olarak cesetleri incelediklerini fark etti.

Lohusalık humması ya da kan zehirlenmesi, bakteri kaynaklı vücudun kendi içerisinde gelişen ağır enfeksiyonlara karşı verdiği aşırı tepkidir. Semmelweis, lohusalık ateşinin sokakta doğum yapan kadınlarda nadir olduğunu fark etti ve enfeksiyöz maddelerin cesetlerden kadınlara geçtiği sonucuna vardı. Hastane personeline herhangi bir kadını tedavi etmeden önce klorlu dezenfekte edici solüsyonla ellerini yıkamaları talimatını verdikten sonra ölüm sayısı dramatik bir şekilde azaldı.

Ne yazık ki, inanılmaz sonuçlarına rağmen, o dönemdeki birçok doktor belki de “farkında olmadan bu kadar çok ölüme sebep olduklarını kabul etmek” zorunda kalmamak için bulguları kabul etmedi. Ayrıca o dönemdeki birçok doktor, bu gibi hastalıkları miasma adı verilen bir tür toksik atmosfere bağlıyordu. 

Maalesef ki sonunda, Semmelweis aklını kaybetti, zorla bir akıl hastanesine kapatıldı ve burada sağlık çalışanları tarafından dövülerek öldürüldü. Ancak ölümünden sonra, Fransız mikrobiyolog Louis Pasteur'un mikrop çalışmaları ve İngiliz cerrah Joseph Lister'ın antiseptik cerrahideki yenilikleriyle Semmelweis’in haklılığı ortaya çıkarıldı.

Yazı Görselinin Açıklaması: Ameliyat öncesi ellerini yıkayan doktorlar

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865), Louis Pasteur (1822– 1895), Sir Joseph Lister (1827–1912)