Diğer isimleri

 • Anjiomatozis
 • Angiomatosis
 • Vasküler proliferasyon

Anjiyomatoz Nedir

 • Anjiyomatoz organların derinliklerinde veya yüzeylerinde, çok sayıda kan damarlarından gelişen zararsız tümörler oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır.
 • Anjiyomatoz ya da vasküler (damarsal) çoğalma denen durum; tehlikesiz bir durumdur ve benign (iyi huylu) tümörlerden biridir.
 • Küçük kan damarlarının büyümesi olan anjiomatoz çeşitli yumuşak dokuların, organların, kasların ve kemiğin içinde büyüyebilir.
 • Vücudun birçok yerinde görülmekle birlikte en sık olarak alt uzuvları etkiler. Karın, göğüs ve kollarda da oluşabilirler.
 • Tümörün konumuna ve büyüklüğüne bağlı çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler.

Yazımızda Şu Başlıklara Değineceğiz:

 • Anjiyomatoz kimde görünür
 • Anjiyomatoz için risk faktörleri
 • Anjiyomatoz nedenleri
 • Anjiyomatoz belirtileri
 • Anjiyomatoz teşhisi
 • Anjiyomatozun olası komplikasyonları
 • Anjiyomatozun tedavisi
 • Anjiyomatoz prognozu (hastalığın seyri)

Anjiyomatoz Kimde Görünür? (Yaş ve Cinsiyet Dağılımı)

 • Anjiyomatozlar genellikle 20 yaşa kadar oluşur ve 40 gibi orta yaş öncesinde farkedilir.
 • Hem erkek hem de kadınları etkiler; kadınlarda biraz daha fazla görünebilir.
 • Daha çok etkilediği bilinen bir ırk yoktur.

Anjiyomatoz İçin Risk Faktörleri

Risk faktörleri henüz bilinmemektedir. Ancak, Anjiyomatoz aşağıdaki bozukluklarla birlikte bulunur:

 • Basiller Anjiomatoz
 • Klippel-Trenaunay-Weber Sendromu
 • Sturge-Weber Sendromu
 • Von Hippel-Lindau Hastalığı

Risk faktörünün olması kesin bu durumla ya da herhangi bir hastalıkla karşılaşılacağı anlamına gelmez. Risk faktörü görülen kişilerde görülmeyene göre durumla karşılaşma şansı artar. Risk faktörü taşımaması da kişinin bu durumla karşılaşmayacağı anlamına gelmez.

Anjiyomatozun Nedenleri Nelerdir? (Etyolojisi)

 • Anjiyomatozun kesin nedeni bilinmiyor. Belki genetik faktörler olabilir.
 • Tüm lezyonlar yetişkinlikte veya sonrasında kendini gösterir, fakat başlangıcının bunun başlangıcının doğuma hatta anne karnına kadar uzandığı düşünülmektedir

Anjiyomatozun Belirtileri Nelerdir?

 • Anjiyomatoz yavaş büyür; fakat boyutunu genişleterek büyüdüğü bilinmektedir.
 • En sık olarak bacaklarda bulunur.
 • Genellikle büyük anjiyomatozlar daha küçük tümörlere göre daha belirgin belirtilere neden olur.

Anjiyomatoz Nasıl Teşhis Edilir?

Tanı testleri, tümörün bulunduğu bölgeye bağlı değişir.

 • Fiziksel muayene ile tıbbi öykünün değerlendirilmesi
 • Bölgenin bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile taranması
 • Doku biyopsisi: Bir patolog tarafından biyopsi örneği üzerinde yapılan çalışma. Çoğu klinik durum benzer bulgulara ve belirtilere sahip olabilir. Kesin bir teşhis için ek testler yapabilir.

Anjiyomatozun Yol Açabileceği Olası Sorunlar (Komplikasyonlar) Nelerdir?

 • Anjiyomatozlar beyin dokularında ortaya çıkarsa; baş ağrısı, görme sorunu, yürüme zorluğu ve sık düşme görülebilir. Beyin anjiyomatozları nadiren yaşam kaybına da neden olabilir.
 • Ameliyat sonrası anjiomatozun tekrarlaması.
 • Tümör yerine bağlı olarak şiddetli ağrı.
 • Cerrahi sırasında hayati sinirler, kan damarları ve çevresindeki yapıların zarar görmesi.
 • Eğer tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi kullanılıyorsa, bu tedavilere bağlı yan etkiler.

Anjiyomatoz Nasıl Tedavi Edilir?

 • Geniş cerrahi operasyon en çok tercih edilen yöntemdir. Tümör tamamen çıkarılmazsa, tekrar ortaya çıkabilir.
 • Lezyon ulaşılamaz bir yerde ise veya ameliyat için güvensiz olursa; diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.
 • Embolizasyon – anjiomatoz bölgesini besleyen damarı pıhtı ile tıkamak – belirtilerin geçici olarak rahatlamasını sağlamak ve ameliyat sırasında kan kaybını azaltmak için kullanılır.
 • Basiller anjiyomatozun nedeni Bartonella türü bakterilerdir ve tedavisinde antibiyotikler kullanılır.
 • Düzenli tarama ve kontrollerle takip önemlidir.

Anjiyomatozları Oluşmasını Engelleyen Bir Yöntem Var Mı?

Var olan tıbbi araştırmalar anjiomatoza engel olmanın bir yolunu henüz bulamadı.

Anjiyomatozun Prognozu Nasıldır? (Hastalığın Seyri)

 • Anjiyomatozlar tehlikesiz, fakat belirti ve şikâyete neden olan durumlardır; bu nedenle bazı tedaviler gerektirebilirler. Uygun tedavi, lezyonun konumuna bağlıdır.
 • Prognoz, lezyonlar küçük olduğunda genellikle çok olumludur. Bu durumlarda, nüks (tekrar) riskleri neredeyse tamamen ortadan kalkar.
 • Tümörün ameliyatla alınmasının ardında (bazı vakalarda) nüks olasılığı yaklaşık % 50’dir.