Uyku, vücudumuzun dinlenmesi ve düzenlenmesi için hayati öneme sahip bir süreçtir – özellikle beyin fonksiyonları için. Ancak, modern yaşamın getirdiği yoğun tempoda, birçok kişi gerektiği kadar uyku alamamaktadır. Bu durum, genel sağlık durumumuzu olumsuz etkileyebilir ve çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, uyku eksikliğinin kanser riskini artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, uyku alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak, kanser riskini azaltmada önemli bir adım olabilir.

Uyku Eksikliği ve Kanser Riskine Dair Güncel Bir Araştırma

Bir çalışma, daha az uyumanın kanser riskini artırdığını ortaya koymaktadır. Araştırmacılar, geceleri 6 saatten daha az uyuyan kişilerin, gündüz uykusu uyumayanların ve toplamda 7 saatten daha az uyuyanların kanser riskinin arttığını buldular.

Çalışma, 45 yaşından büyük kişiler üzerinde yapılan Çin Sağlık ve Emeklilik Uzun Dönemli Çalışma'dan 14.851 katılımcının verilerini analiz etti. Araştırmacılar, kanser ile gece uyuma süresi, gündüz uykusu ve toplam uyuma süresi arasındaki ilişkileri değerlendirdiler.

Çalışmanın Bulguları

Çalışma katılımcılarının ortalama yaşı 58.8 idi ve %53'ü kadındı.

Katılımcıların %29'u geceleri 6 saatten daha az uyudu ve %46.9'u gündüz uykusu uyumadı.

Ortalama 6.9 yıllık takip süresi boyunca 229 yeni kanser vakası tespit edildi.

Çok değişkenli bir analizde, geceleri 6 saatten daha az uyuyan kişilerin, 6-8 saat uyuyanlara göre %41 daha yüksek kanser riskine sahip olduğu bulundu. Araştırmacılar hastaları cinsiyete göre ayırdığında, bu ilişki sadece kadınlar için anlamlıydı.

Gündüz uykusu uyumayan kişilerin, gündüz 1 saatten fazla gündüz uykusu olanlara göre %60 daha yüksek kanser riskine sahip olduğu bulundu. Gündüz uykusu ve kanser riskinde cinsiyete göre bir değişiklik yoktu.

Toplamda 7 saatten daha az uyuyan kişilerin, 7-8 saat uyuyanlara göre %69 daha yüksek kanser riskine sahip olduğu bulundu. Araştırmacılar katılımcıları cinsiyet ve vücut kitle indeksi (VKİ) ile ayırdığında, 7 saatten daha az toplam uyku süresi olan erkekler ve VKİ'si 24 kg/m2 veya daha yüksek olan kişiler için kanser riski önemli ölçüde artmıştı. Kadınlar ve VKİ'si 24 kg/m2'den daha düşük olan kişiler için fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Yorum

Bu çalışma, uyku süresi ve kanser sıklığı arasındaki ilişkiye hem statik hem de dinamik perspektiflerden yeni kanıtlar sağlamaktadır.

Araştırmacılar, uyku eksikliği ve kanser riski arasındaki ilişki için birkaç olası mekanizma önerdiler, bunlar arasında

  • melatonin hormon seviyelerinin azalması,
  • bağışıklık sistemi fonksiyonunun bozulması ve
  • tümör oluşumunu teşvik edebilecek sirkadiyen (biyolojik) ritimlerin bozulması yer alıyor.

Bu çalışma, uyku süresinin kanser riski üzerindeki etkisini daha iyi anlamamızı sağlar ve uyku alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki önemini vurgular. Bu nedenle, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak ve uyku süremizi düzenli olarak izlemek, kanser riskini azaltmada önemli bir adım olabilir.

İlgili konu: Uyku düzenleyicisi Melatonin nedir? Kanser tedavisinde veya kanserden korunmada rolü var mıdır?

*

Çin'de Siesta / Öğle Uykusu Üzerine

Çin'de gündüz uykusu kültürü oldukça yaygındır ve tüm ülkeyi kapsar. Aslında, bu uygulama tüm Asya'da yaygın olarak görülür. Çin'de öğle uykusu, gece uykusunu tamamlayan sağlıklı bir aktivite olarak kabul edilir ve nüfusun yaklaşık %88'i öğle uykusu alır.

Çin'deki iş yerlerinde öğle uyumak yaygın bir uygulamadır. Öğle araları genellikle uzundur, sıklıkla 2 saat sürer ve bu süre birçok kişi tarafından uykuya ayrılır. Çin'deki şirketlerde çalışanlar genellikle öğle saatlerinde bir şekerleme yaparlar.

Çin kültüründe öğle uykusunun alınmasının arkasındaki mantık, vücudun dengesini - yin ve yang - yeniden sağlamaktır. Özellikle öğrenciler arasında öğle uykusu almak teşvik edilir ve bu, enerjik bir öğleden sonra daha enerjik olmalarını sağlar.

Çin'deki yaşlı yetişkinler arasında gündüz uykusu oldukça yaygındır ve bu uygulamanın bilişsel performansla ilişkisi üzerine çalışmalar yapılmıştır.

Sonuç olarak, Çin'deki gündüz uykusu kültürü, genel sağlık ve enerji seviyelerini korumak için önemli bir rol oynar ve toplumun geniş bir kesimi tarafından benimsenmiştir.