Kanserin 10 temel özelliğinden biri de bağışıklık sistemine karşı görünmez olmayı öğrenmesidir. Ayni zamanda, kanser hücresi kendine özgü bir mikro-çevre yaratarak bağışıklık sistemi hücrelerini de etkiler.

Son zamanlar bağışıklık sistemi hücrelerinden biri olan makrofajlarin kanser hücresinin metastaz yapmasını kolaylaştırdığına dair görüşler artmaktaydı. Ocak 2018’de Nature’da yayımlanan çalışmaya göre makrofajlar, meme kanseri hücrelerinin metastaz yapmasını kolaylaştırıyor.

Makrofajlar, bağışıklık sisteminin en önemli hücrelerinden biridir. Enfeksiyonlara karşı ilk bağışıklık tepkisini oluştururlar. Makrofajlar büyük, özelleşmiş hücrelerdir. Vücuda giren mikropları, enfekte olmuş hücreleri fark ederek yok ederler.

Bununla birlikte makrofajlar, meme dokusunun gelişiminde de görev alırlar; süt bezlerinin meme dokusu boyunca nasıl yayılacağını düzenlerler. Geçmişte gerçekleştirilen pek çok çalışmada makrofajlarin kanserin metastaz yapmasındaki rolü ileri evre kanser modellerinde gösterilmişti. Bu çalışmanın özelliği ise meme süt bezlerinde bulunan makrofajlarin, erken evre meme kanserlerinin metastaz yapmasına nasıl yardım ettiğinin gösterilmesidir.

Araştırmada insandan alınan doku örnekleri, fare modelleri ve gerçekçi meme organ modelleri kulanilmistir. Araştırma sonuçlarına göre;

Makrofajlar, erken evre kanser hücrelerinde biyolojik değişikliklere yol açarak meme dokusundan diğer dokulara göç etmesini kolaylaştırıyor.

Peki bu çalışma kanser açısından neyi ifade ediyor?

  • Makrofajlarin meme kanseri hücrelerinin yayılmasını kolaylaştırdığı tespit edildi. Kanserde bağışıklık sisteminin farklı bir yüzü ve önemi bir kez daha anlaşılmış oldu.
  • Kanser araştırmalarında genetik ve biyoteknolojik gelişmelerin etkisi görülmeye başladı. Gerçekçi organ modelleri (organoidler) ile kanser hücresindeki farklılıklar tespit edilebiliyor.
  • Kanser tedavilerinde genetik ve immunoloji tabanli ilaçların etkisini görmeye başlayacağız. Makrofaj inhibitörlerinin (baskılayıcı) diğer tedavilerle kombinasyonu, kanserde erken metastazı önlemede etkili olabilir.
  • Tümör mikro-çevresindeki bağışıklık sistemi hücrelerini hedef alan yeni ilaçların geliştirilmesine ışık tutabilir tutabilir.
  • Kanserin metastaz yapmasına yardım eden makrofaj türlerinin tespit edilmesi, yeni nesil hedefe yönelik tedavilerin geliştirilmesini sağlayabilir. Böylelikle, yüksek riske sahip hastaların bu tip tedavilerle metastatik hastalığa sahip olması önlenebilir.

Önemle vurgulamak gerekir ki, kanser ancak modern tıbbin sunduğu yaklaşımlarla tedavi edilebilir.