Yeni bir araştırmaya göre, bahçe işlerinde çalışan kişiler, kanser gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek ve ruh sağlığını iyileştirebilecek, sağlık açısından çeşitli avantajlara sahipler.

Çalışmada daha önce hiç bahçecilik yapmamış 145 kişi, ekin ve hasat süresi boyunca hem fiziksel hem de zihinsel sağlık yönünden takip edildi. Bahçe işleri ile uğraşan kişilerin daha fazla lif tükettiği, daha fazla egzersiz yaptığı, sosyal ilişkilerini artırdığı ve daha az kaygı/anksiyete içinde olduğu görüldü.

Hobi Bahçelerinin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Colorado Boulder Üniversitesi (CU Boulder) araştırmacılarının yaptığı bu araştırmaya göre, bahçe işlerinde çalışmak / hobi olarak bahçecilik yapmak, kanser ve ruh sağlığı bozuklukları dahil olmak üzere ciddi hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

Araştırma sonunda bahçe işlerinde çalışanlar, daha fazla taze ürün yiyerek lif tüketimini artırdı, bahçe bakımı için daha fazla egzersiz yaptı ve daha fazla sosyal etkileşim içinde oldu; tüm bunlar, kanser, ruh sağlığı bozuklukları ve çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu faktörlerdir.

Daha önceki çalışmalar, genel olarak bahçeciliğin bu faydalardan bazılarını sağlayabileceğini öne sürmüştü. Ancak CU Boulder çalışması, bahçeciliğin, özellikle hobi bahçelerinin (insanların iç içe olduğu topluluk bahçeleri) faydaları üzerine yapılan ilk randomize kontrollü çalışmadır.

Hobi Bahçesi ile İlgilenmenin Faydaları İlk Kez Gösterildi

Daha önce bahçe işleri ile uğraşmamış ve ortalama yaşı 41,5 olan 291 kişi çalışmaya katıldı. Katılımcıların %18’i (52 kişi) erkek ve yarısı düşük gelirliydi.

Denver ve Aurora’da bulunan bahçelerde çalışma, Mayıs ayında başladı ve toplamda 3 ekin-hasat dönemi olmak üzere 1 yılda tamamlandı. 3 dönem boyunca katılımcıların yarısı bahçecilik yaparken, yarısı kontrol grubu olarak bahçecilik yapmadı.

Katılımcılara, Denver Urban Garden’ta bahçıvanlığa giriş eğitimi verildi. Ardından da tohum, fide ve 10 metrekarelik bir hobi bahçesi verildi. Aynıları, kontrol grubuna ücret olarak sunuldu.

Araştırma yazarlarından Prof. Jill S. Litt, katılımcıların hafta en az iki kez bahçelerini ziyaret etmek üzere ortalama 90 dk bahçe işleri ile uğraştıklarını belirtti.

"Çalışmamız yalnızca yeni bahçıvanları kapsadığından, bahçe işlerinde yeni olmanın, bu işte başarılı olmanın önünde bir engel olmadığını gördük."

İlgili konu: Dünyanın en uzun yaşayan Mavi Bölge insanlarının 8 ortak özelliği

Bahçecilik Sağlıklı Davranışları Teşvik Eder

Araştırmada, kişiler gruplara bölünmeden önce sağlık taramalarından geçti. Stres, kaygı ve beslenme üzerine olan anket tüm katılımcılar tarafından tamamlandı ve 7 gün boyunca kalçalarına takılan akselerometreler ile aktivite ölçümleri alındı.

Sonuç olarak bahçe işleri ile uğraşan grup, kontrol grubuna göre biraz daha fazla lifli besinler tüketti. Ancak grup yine de günlük tüketilmesi önerilen 25 – 38 gramın altındaydı. Ayrıca hasat döneminde de kontrol grubuna göre yaklaşık 5 dk daha fazla egzersiz yaptılar.

Çalışmaya dahil olmayan Santa Barbara, CA'daki St. John's Kanser Enstitüsünde ileri onkoloji hemşiresi ve onkoloji profesörü olan Rebecca Crane-Okada, Ph.D., R.N. “Bunu nasıl yaptıklarının lojistiğine bakıldığında harika bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Uygulanması çok karmaşıkmış.”

Dr. Litt, çalışmanın mevcut bir araştırma açığını ele aldığını, çünkü daha iyi sağlıkla bağlantı olduğunu öne süren daha küçük gözlemsel çalışmaların bahçeciliğin daha sağlıklı bir yaşam tarzına yol açıp açmadığını veya tam tersi olup olmadığını belirleyemeyeceğini söyledi.

Çalışmanın "hobi amaçla bahçe işleri ile uğraşma gibi bütüncül bir müdahalenin, farklı sosyal, ekonomik ve demografik geçmişe sahip insanlar için kabul edilebilir ve karşılanabilir bir şekilde birden fazla sonucu – lifli beslenme, orta derecede fiziksel aktivite, psikososyal sağlık ve stres-kaygı, etkileyebileceğini" gösterdiğini belirtti.

Bahçecilik Fiziksel ve Ruhsal Sağlığı İyileştirir

Dr. Litt, bahçeciliğin kronik hastalık riskini azaltmak ve genel sağlığı iyileştirmek için önemli olan birçok faktörü ele aldığını belirtti. Dr. Crane-Okada'ya göre hobi bahçeleri (özellikle topluluk ile iç içe bir ortam sağlayan bahçeler), aşağıdaki gibi hastalıklar için bilinen "değiştirilebilir risk faktörlerini" ele alma şansı sunuyor:

  • Kanser
  • Tansiyon
  • Tip-2 diyabet

Singapur, James Cook Üniversitesi Psikolog Doç. Dr. Denise Dillon, çalışmaya dahil olmadı, ancak hobi bahçeciliğinin ruh sağlığı yararları hakkında önceki araştırmaları yayınladı.

"Araştırmamızda, sosyal bir ortamda hobi bahçeciliği yapan katılımcılar, benzer düzeyde stres duyduklarını bildirmelerine rağmen, evde tek başına bahçecilikle uğraşan veya bahçecilikle hiç uğraşmayan katılımcılara göre kişisel, öznel refah ve dayanıklılıkta daha yüksek puan aldılar. İster fizyolojik ister psikolojik olsun, restorasyon amacıyla doğal ortamlara doğrudan maruz kalmanın faydalarını gösteren çok sayıda araştırma paradigmasından elde edilen çok sayıda kanıt vardır."

Dr. Dillon, "ister fizyolojik ister psikolojik olsun, restorasyon amacıyla doğal ortamlara doğrudan maruz kalmanın faydalarını gösteren çok sayıda araştırma paradigmasından elde edilen bol miktarda kanıt olduğunu" da ekledi.

Sosyal Bir Grupla Bahçe İşleri ile Uğraşmanın Faydaları

Dr. Crane-Okada, topluluk bahçeciliğinin faydalarının doğada, dışarıda olmaya ve dünyayla bir bağlantı kurmaya bir seçenek olduğunu söyledi. Bir bahçe hazırlamanın, besleme ve fiziksel aktiviteye ve bir topluluğun parçası olmanın ruhsal sağlığa fayda sağladığını belirtti.

Dr. Crane-Okada, kanser gibi kronik bir hastalık tanısı alan kişilerin bir topluluk bahçesinde çalışarak geçirdikleri zamandan psikolojik olarak da fayda sağlayabileceklerini söyledi.

"Bahçeciliğin doğası, genellikle açık havada, fiziksel aktiviteyi, kişinin kendi dışındaki bir şeye odaklanmayı içerir – dolayısıyla dikkatli bir aktivite de olabilir – topluluk içinde yapılabilir, bu çalışmada olduğu gibi, bu ek bir sosyal destek olarak hizmet edebilir."