Lancet Onkoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre ileri evre yumurtalık kanseri hastalarda başlangıç tedavisi olarak kullanılan paklitaksel/karboplatin yerine yüksek doz paklitaksel ve ilave olarak karboplatin uygulaması hastalık ilerlemeden yaşam süresini uzatıyor.

Meme kanserinden sonra kadınlarda sıklıkla görülen yumurtalık kanseri, cerrahi müdahale ve/veya kemoterapi yöntemleri uygulanarak tedavi edilmektedir. İleri evre yumurtalık kanserinde daha etkin tedavilerin bulunması için Japonya’da yeni bir araştırmaya imza atılmıştır.

Japonya’da 85 ilde yapılan araştırmaya, II-IV evre yumurtalık kanseri olan 631 hasta katılmıştır. Yumurtalık kanseri olan hastaların bir kısmına klasik paklitaksel/karboplatin tedavisi uygulanırken, diğerlerine yüksek doz tedavi verilmiştir. Yüksek doz grubu hastalarda 1’inci gün karboplatin; 1,8 ve 15’inci günlerde paklitaksel uygulanırken klasik tedavi gören hastalarda, karboplatin ve paklitaksel kombinasyonu sadece 1’inci gün verilmiştir. Tedavi 3 haftada bir 6 kür olarak uygulanmış, tedaviye cevap veren hastalara ilave 3 kür daha uygulama yapılmıştır.

2009 yılında elde edilen ilk veriler, yüksek doz tedavi uygulamasının yaşam süresini uzattığını göstermiştir. Uzun süreli gözlem sonucu elde edilen veriler doğrultusunda ortalama 6 yıllık gözlem sonrası hastalık ilerleme göstermeden ortalama yaşam süresi, klasik tedavi gören hastalarda 17,5 ay olarak belirlenirken yüksek doz tedavi gören hastalarda bu süre 28,2 ay olarak tespit edilmiştir. Toplamda belirlenen ortalama yaşam süresi; klasik tedavi gören hastalarda 62,2 ay, yüksek doz tedavi gören hastalarda 100,5 ay olarak gözlenmiştir. Buda, görünen önemli ölçüdeki artışın belirgin bir kanıtıdır.

Araştırmacılar, klasik paklitaksel/karboplatin tedavisi yerine uygulanan yüksek doz paklitaksel ve ilave olarak karboplatin tedavisinin yaşam süresini uzattığını tespit etmiştir. Uzun süreli yapılan araştırma sonunda elde edilen bu olumlu sonuç, ileri evre yumurtalık kanseri hastalarda standart tedavi yöntemini zorlayacak nitelikte yeni bir kapı aralamaktadır.