Klinik Onkoloji Dergisi'nde (Journal of Clinical Oncology) yayımlanan bir çalışmada, Guinter ve arkadaşları, tanı öncesi ve tanı sonrası diyet (beslenme) şekillerinin, kolorektal kanserli hastalar için, genel ve kolorektal kansere özgü sağkalım ile ilişkili olduğunu buldular.

Çalışma detayları

Çalışma, 1992-1993 yılları arasında kansersiz olan ve takiben Haziran 2013'e kadar takip sırasında metastatik olmayan (erken evre) kolorektal kanser tanısı konan 2,801 hastayı kapsadı. Sırasıyla 2,671 ve 1,321 katılımcının tanı öncesi ve tanı sonrası diyet durumları saptanabildi; bu kişilerin 1,414 ve 722'si takip sırasında yaşamını kaybetti.

Diyet kalitesi nasıl ölçüldü?

Diyet kalitesi, tansiyonu durdurmak için diyet skoru (DASH), Amerikan Kanser Topluluğu beslenme kılavuzları (ACS skoru), ihtiyatlı model skoru ve Batı diyet modeli skoru kullanılarak değerlendirildi.

- İlgili konu: En sağlıklı beslenme programları listesi 2018 – adı sıkça duyulan diyetler nerede?

  • DASH skoru, meyvelere, sebzelere, tam tahıllara, az yağlı süt ürünlerine, baklagillere / tohumlara ağırlık verirken, doymuş yağ, sodyum ve ilave şekerlere yönelik yüksek sıralamaya dayanmaktadır.
  • ACS skoru, günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze, tahıl tüketimini artırma ve buna karşı sınırlı kırmızı / işlenmiş et prensibine dayanmaktadır.
  • İhtiyatlı / tedbirli (prudent) model, yüksek miktarda meyve ve sebze, kepekli tahıllar, baklagiller ve balıklarla karakterizedir.
  • Batı diyeti, rafine edilmiş tahıllar, fast-food, kırmızı ve işlenmiş etler, katı yağlar ve tuzlu atıştırmalıkların yüksek alımı ile karakterizedir.

Çalışmanın sonuçları

  • Kolon ve rektum kanseri tanısı öncesi daha yüksek ACS skoru, tüm nedenlere bağlı mortalite (ölüm) riskinin azalması ile ilişkili idi (yaşam kaybı riskibi %22 azaltıyor). Yüksek ACS diyeti skoru, kolorektal kansere özgü yaşam kaybı riskini %26 azalttığı bulundu.
  • Tanı öncesi yüksek Batı diyeti skoru tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskinin 1.3 kat artırdı.
  • Tanı sonrası ACS diyetine uyum sağlamayı gösteren yüksek ACS skoru, tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskini % 38 azalttı.
  • Tanı sonrası daha yüksek DASH skoru, tüm nedenlere bağlı yaşam kaybı riskini % 21 ve kolorektal kansere özgü yaşam kaybı riskini % 44 azalttı.
  • Teşhis öncesinde zayıf / kötü diyet kalitesi olan katılımcılar için, daha sonra DASH skorlarını yükseltirlerse, kolorektal kansere özgü yaşam kaybı riski % 54, ihtiyatlı diyet skorlarını yükseltirlerse % 57 azalmaktaydı.

Sonuç olarak, kolorektal kanser tanısı öncesi ve sonrasında, yüksek sebze-meyve ve düşük hayvansal ürün kullanımını, daha uzun yaşam süreleri ile ilişkili bulundu.