Böbrek kanseri, özellikle erken dönemlerde, herhangi bir şikayete sebep olmaz. Bunun sonucu olarak, böbrek kanseri tanısı konulduğunda hastalık çoğunlukla ileri aşamadadır. İleri evre (metastatik) böbrek kanserinde mevcut tedavilerin sunduğu ortalama yaşam süreleri beklentimizin altındadır. Geçtiğimiz hafta sonu Viyana’da gerçekleştirilen 2015 Avrupa Kanser Kongresi’nde sunulan ve en çok ilgi çeken çalışmalardan biri, hem biz onkologların klinik pratiğini değiştirdi hem de ileri evre böbrek kanserli hastalarımız için büyük bir umut yarattı.

Kongrede sunulan araştırma ileri evre (metastatik) böbrek kanseri tedavisinde immünoterapinin kullanımı hakkındaydı. Bağışıklık sistemi fren mekanizması baskılayıcısı (immun checkpoint inhibitor) olarak adlandırılan bir ilaç olan Nivolumab (Opdivo), ileri evre böbrek kanserli hastaların yaşam süresini kayda değer oranda uzatmıştır.

Nivolumab isimli immün sistemin baskı mekanizmasını ortadan kaldıran ve böylece immün sistemi kanser hücresine karşı ateşleyen ilacın agresif seyirli olması ile bilinen bir tür cilt kanseri olan maling melanomda ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde yararı gösterilmiş ve geçtiğimiz yıl bu hastalıkların tedavisinde kullanımı FDA tarafından onaylanmıştı.

Avrupa Kanser Kongresi’nde yayımlanan bu çalışma ile, Nivolumab’ın ileri evre böbrek kanserli hastalar için hemen kliniklerde kullanılmaya başlanacağını söylemek zor olsa da, ilacın daha hızlı onay almasını ve bu hastalığın standart tedavisi haline gelmesini umuyoruz.

Kongrede sunulan ve büyük ilgi gören bir diğer çalışma, ileri evre (metastatik) böbrek kanseri tedavisinde bir tirozin kinaz inhibitörü olan cabozantinib hakkında idi. Bu ilaç da, standart tedaviye göre, progresyonsuz sağkalımı (hastalıkta ilerleme olmaksızın geçirilen süre) iki kat arttırmıştır (3.8 aya 7.4 ay).

Metastatik böbrek kanseri gibi tedavisi zorlayıcı olabilen bir kanser çeşidinde yaşam sürelerini ve uzun dönem sonuçları iyileştiren bu umut veren gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk.

İmmünoterapi ile kanser tedavisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.