Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Haberleri - Böbrek kanseri - Teknoloji Haberleri - Böbrek kanserinde etkili yöntem: Kriyoablasyon - dondurma tedavisi
Böbrek kanserinde etkili yöntem: Kriyoablasyon - dondurma tedavisi

Böbrek kanserinde etkili yöntem: Kriyoablasyon - dondurma tedavisi

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
02.07.2018

Kriyoablasyon (dondurarak yok etme) tedavisinin böbrek kanseri olan belli hasta gruplarında oldukça yüksek etkiye sahip olduğu gözlendi.

Sık rastlanan kanser türlerinden olmasa da son yıllarda artış gösteren kanserlerden biri olan böbrek kanseri; kemoterapi, radyoterapi ve hormonal tedaviye dirençli olması yönüyle önem taşımaktadır. Bu noktada böbrek kanserlerinde tedavinin temelini, böbreğin çevre dokularıyla birlikte tümünün veya bir kısmının çıkarıldığı cerrahi işlemler ve hedefe yönelik akıllı ilaçlar oluşturmaktadır. İleri (4.) evre böbrek kanserlerinde ise akıllı ilaçlar ve immünoterapiler etkinlik göstermektedir. Ancak bu işlemler altta yatan bazı hastalıklar, sınırda olan böbrek fonksiyonları, tek böbrekli olma, kanserin böbrek dışına yayılmış olması, ileri yaş gibi birtakım sebeplerle her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yüzden alternatif tedaviler üzerinde çalışılmaktadır. Bunlardan kriyoablasyon yöntemi, son yıllarda oldukça ön plana çıkan ve başarılı sonuçlar alınan bir yöntemdir. Bu yöntemde; deriden açılan küçük bir delikten girilerek iğneler yardımıyla tümör hızla soğutulup dondurularak imha edilmektedir.

Böbrek kanserinde kriyoablasyonun etkinliğini ölçmek için yapılan çalışmaların sonuçlarının analiz edildiği bir meta-analiz çalışmasında; yaşları en az 66, tümör çapı 4 cm ve daha düşük olan (evre T1a) 4300 hastanın 5 yıllık böbrek kanserine özgü sağkalım oranları kriyoablasyonda ve parsiyel nefrektomi denilen böbreğin bir kısmının ameliyatla alınması ameliyatında benzer bulundu (sırasıyla %95 ve %98). Genel 5 yıllık sağkalım oranları ise kriyoablasyon ile %77, parsiyel nefrektomide ise %86 bulundu. Parsiyel nefrektomi sanki daha iyi yaşam süreleri vadediyor gibi gözükse de, bu fark, ameliyata genel durumu daha iyi olan hastaların seçilmesinden kaynaklanıyor gözükmektedir.

Çalışmada uygulamalar yan etkiler açısından karşılaştırıldığında; 30 günlük ürolojik olmayan yan etkiler yönünden kriyoablasyon avntajlı idi (%6'ya %30). Ayrıca böbrek yetmezliği oranları kriyoablasyonda, parsiyel nefrektomiye göre daha azdı (%3'e karşı %7).

Sonuç olarak, böbrek kanseri tedavisinde belirli hasta gruplarında oldukça yüksek etkiye sahip olduğu gözlenen kriyoablasyon tekniği, güvenlik profiliyle de klinik uygulamalarda çok daha fazla yer almayı hak etmektedir. Ancak bu yöntem her böbrek kanseri için uygun değildir. 4 cm’ye kadar olan tümörlerde %100’e yakın etkinlik gösterirken, daha büyük tümörlerde yeterince etkili olmadığı görülmektedir. Bu yüzden kriyoablasyon yönteminin uygulanacağı hasta gruplarının iyi belirlenmesi ve deneyimli merkezlerde yapılması son derece önemlidir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Kaynak:

Adam D. Talenfeld, Renee L. Gennarelli, Elena B. Elkin ve ark.
Percutaneous Ablation Versus Partial and Radical Nephrectomy for T1a Renal Cancer: A Population-Based Analysis.
Annals of Internal Medicine, 26 June 2018
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
4. evre böbrek kanseri için FDA, Lenvatinib adlı ilacın Everolimus ile birlikte kullanımına onay verdi
4. evre böbrek kanseri için FDA, Lenvatinib adlı ilacın Everolimus ile birlikte kullanımına onay verdi
Böbrek hücreli karsinom nedir? Belirtileri ve Tedavisi
Böbrek hücreli karsinom nedir? Belirtileri ve Tedavisi
4. evre hastalıkta kanserli böbrek ameliyatla alınmalı mı?
4. evre hastalıkta kanserli böbrek ameliyatla alınmalı mı?
Farklı bir immünoterapi hedefi ile yeni ilaçların kapısı aralandı
Farklı bir immünoterapi hedefi ile yeni ilaçların kapısı aralandı