Bunama olarak bilinen demans hastalığı, zihinsel fonksiyonların ve becerilerin zayıflaması durumudur. Bununla birlikte demans belirli bir hastalık değildir. Belleğin veya diğer düşünme becerilerinin, kişinin günlük aktivitelerini yapma kabiliyetini azaltacak kadar ciddi bir azalma ile ilgili geniş bir yelpazede belirtileri tanımlayan genel bir terimdir.

Demansın yarısından çoğunu (%60-80) Alzheimer hastalığı oluşturur. Felç / inme sonrasında oluşan vasküler demans, ikinci sık görülen demans tipidir. Ancak tiroid sorunları ve vitamin eksiklikleri gibi demans belirtilerine neden olabilecek başka birçok durum vardır. Demans çoğunlukla "yaşlanma" ya da "yaşlılık bunaması" olarak yanlış anılır, bu ciddi zihinsel düşüşün yaşlanmanın normal bir parçası olduğu yaygın fakat yanlış bir inançtır.

Demans, 21. yüzyılda sağlık ve sosyal hizmetler için en zorlu küresel hastalıklardan biridir: dünya çapında yaklaşık 50 milyon insan demansa sahiptir ve bu sayının 2050 yılına kadar üç kat artması beklenmektedir.

Tekrar vurgulamak gerekir ki demans, yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir ve aşağıdaki grafikte demans ile ilişkili 9 sağlık ve yaşam tarzı faktörünü gösterilmektedir; bunlar elenirse demans önleyebilir. Demans bir kez oluştuktan sonra tedavi edecek terapiler henüz mevcut değilse de, demans belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilecek veya demansı önleyebilecek müdahaleleri aşağıda bulabilirsiniz.

demans risk faktörleri demans eşit değildir yaşlılık