Yeni bir analize göre, kansere bağlı yaşam kaybı oranları, son 50 yılda önemli ölçüde düştü.

Araştırmacılar, tüm kanserlere bağlı toplam yaşam kaybı oranlarının 1971'den 2019'a gelindiğinde genel olarak %27 düştüğünü buldu. Analiz edilen 15 kanser türünün 12'sinde bu düşüş belirgindi. Veriler, ABD kanser istatistiklerinden gelmektedir.

Çalışmanın sonuçları, belirli yıllarda belirli kanserler için yaşam kaybı oranlarının daha da büyük olduğunu ortaya koydu. Örneğin, akciğer kanserinden yaşam kaybı, 1993'teki zirve oranına kıyasla 2019'da %44 daha düşüktü.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Ahmedin Jemal, "Kanser yaşam kaybı oranı genel olarak 1971'den bu yana ve çoğu kanser bölgesi için kanserden korunma / önleme, erken teşhis ve tedavideki gelişmeler nedeniyle önemli ölçüde azaldı" diyor. Yani hem erken tanı oranının artması hem de akıllı ilaçlar ve immünoterapiler gibi yeni tedavilerin katkısı ile bu gelişme sağlandı.

Jemal ve meslektaşları, son elli yılda cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hassas tıp ve kombinasyon tedavilerindeki ilerlemelerin mortalitedeki (yaşam kaybı oranı) bu önemli düşüşlere katkıda bulunduğunu açıkladı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise kanser harcamaları: sadece ABD için 1971'de 227 milyon dolar olan kanser bütçesi, 2019'da 6 milyar dolara ulaştı ki bu 25 kat bir artışa karşılık gelmektedir.

JAMA Oncology'de online olarak yayınlanan rapor, ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'ne kayıtlı en sık görülen 15 kanser türünün yanı sıra tüm kanserler için yaşam kaybı oranlarını analiz etti.

Araştırmacılar, genel olarak, yaşam kayıplarının çalışma süresi boyunca tüm kanserler için önemli ölçüde azaldığını buldular. 1971 yılından bu yana kanser yaşam kaybı oranlarında en olumlu ilerlemelere mide ve rahim ağzı kanserinde gözlendi: sırasıyla % 72 ve% 69 azalma. Bunu kolorektal kanserler (% 56), ağız boşluğu ve yutak kanseri (% 43), ve over (kadın yumurtalık) kanseri ( %41) izledi. Meme kanseri ve prostat kanseri yaşam kaybı oranları da önemli ölçüde düştü - her ikisi de %39.

kanser mortalite yaşam kaybı oranlarındaki düşüş 1971 2019

Jemal ve meslektaşları, "Meme, servikal, kolorektal ve prostat kanseri için yaşam kaybı oranındaki düşüş, kısmen erken evre kanserlerin artan tespitini (ve çıkarılmasını) yansıtıyor" dedi.

Kemoterapinin Katkısı

Adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu amaçlı) kemoterapinin kullanımı, 2000 ile 2012 yılları arasında kadın meme kanserinden ölümlerdeki düşüşün %63'ünden sorumluydu.

Buna ek olarak, yazarlar, "akciğer, ağız boşluğu ve mesane kanserlerindeki düşüşün, sağlık sonuçlarına ilişkin artan kamu bilinci, artan sigara tüketim vergilerinin uygulanması ve kapsamlı dumansız yasaların uygulanması nedeniyle sigara içmedeki azalmayı büyük ölçüde yansıttığını" belirtiyorlar.

Ancak, yaşam kaybı oranı birkaç kategoride anlamlı iyileşme göstermedi. Anlamlı iyileşme göstermeyen kanserlere örnek pakreas ve özofagus (yemek borusu) kanseri verildi. Bununla birlikte yemek borusu kanserinde son iki yılda yaşam oranlarında anlamlı iyileşme sağlayan immünoterapi onayları gelmiştir; bu yeni tedavilerin uzun vadeli istatistiksel sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

Yazarlar , pankreas kanserindeki bu olumsuz durumun, muhtemelen artan obezite oranlarını yansıttığını ve pankreas kanseri önleme, erken teşhis veya tedavide anlamlı bir ilerleme olmadığını öne sürdüler.

Sonuç olarak, sağlığın sosyal belirleyicilerine ve uygulama araştırmalarına yatırım yaparak eşitliği geliştirmek, ulusal kanser kontrol gündemini ilerletmek için kritik öneme sahiptir.