Bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörleri ve adaptif T-hücre tedavileri, özellikle somatik mutasyonların sıklıkla görüldüğü deri kanseri, sigara ilişkili akciğer kanseri ve mesane kanserinde etkili olmaktadır. Ancak düşük mutasyon yüküne sahip meme, yumurtalık ve gastrointestinal (mide-bağırsak) kanserlerinde ise faydası sınırlıdır. Haziran 2018’de Nature’da yayımlanan ve tüm dünyada ses getiren çalışmada, geliştirilen yeni nesil immunoterapi yaklaşımıyla diğer tedavilere yanıt vermeyen metastatik meme kanserli hastada tam iyileşme sağlandı.

Amerika Ulusal Kanser Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar, halen devam eden faz 2 klinik araştırmada belirli mutasyonları hedef alması sağlanan tümörü infiltre (istila) eden lenfositlerin yaygın görülen epitel kanserlerde etkili olup olmadığını araştırmaktadır. Bu klinik araştırmaya katılan hastalardan birinde umut veren sonuçlar alındı.

49 yasında hormon pozitif ve HER2 negatif metastatik meme kanserli hasta, daha önceki kemoterapilere karşı direnç geliştirmişti.

Tedavinin Basamakları:

  1. Öncelikle hastanın tümör örneğine DNA ve RNA sekanslama yapıldı.
  2. Hastanın tümöründe 62 mutasyon tanımlandı, daha sonra ileri analizlerle bu sayı 4 e düşürüldü.
  3. Hastanın tümöründen tümöre infiltre eden lenfositler izole edilerek laboratuvar ortamında hastada tespit edilen 4 mutasyonu tanıması sağlandı
  4. Belirli bir süre çoğaltılan lenfositler hastaya tekrardan geri gönderildi.
  5. Toplamda 90 milyar lenfositle birlikte, interleukin-2 ve bağışıklık sistemi kontrol noktası inhibitörü pembrolizumab (keytruda) verildi. İnterleukin 2, T hücrelerin çoğalmasını tetiklemekte ve bağışıklık sisteminin aktivitesini artırmaktadır. Pembrolizumab ise gönderilen T lenfositlerin tümör mikroçevresinde inaktif hale gelmesini engellemesini sağlamaktadır.

Tedavi sonrasında hastanın tüm metastatik tümörleri kayboldu ve 22 aydır herhangi bir kanser oluşumu gözlemlenmedi.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Kanserde etkili bir immunoterapi yöntemi keşfedildi. Yöntem hem bağışıklık sisteminin aktifleştirilmesi hem de genetik mutasyonlara karşı modifiye edilmesi üzerine kurgulandığı için immünogenetik tedavi olarak adlandırılabilir. Bu yöntemle, kansere özel mutasyonlar immünoterapilerle hedef alınabilir. Bu yöntem adoptif T hücre tedavisi olarak da adlandırılmaktadır.
  • Kanserdeki mutasyonlar, kanserin aşil tendonu gibidir. Genetik mutasyonlar kanserleşmeye neden olur. Aynı zamanda, bu mutasyonlar kanserli hücreyi bağışıklık sistemiyle yok etmek için kullanılabilir.
  • Geliştirilen bu immünoterapi, klinik çalışmada yer alan karaciğer ve kolorektal (kolon ve rektum) gibi diğer kanser türlerinde de etkili olduğu gösterilmiştir.
  • Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri kanserin türüne göre değil, kanserin genetik yapısına göre tasarlanmasıdır. Bu yüzden, farklı kanser türlerinde kullanılabilir.

Önemle vurgulamak gerekir ki, geliştirilen bu yöntem tek bir hastada etkili olmuştur. Daha çok sayıda hastanın dahil edildiği klinik çalışmalarla bu durumun doğrulanması gerekmektedir.