Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Profesörü Dr. Lori Pierce, 2018 ASCO Kanser Mentorluğu Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül, uzun bir süre boyunca alanında hem lider hem de danışman olan kadın onkoloji profesyonellerine verilmekte.

ASCO Daily News, Dr. Pierce ile mentorluk konusunda konuştu.

Soru: Kimlere Mentorluk Yaptınız?

Dr. Pierce: Kadınlarla da erkeklerle de beraber çeşitli araştırma projelerinde radyoterapinin meme kanserli kadınların tedavisine odaklanan çalışmalara katılma ayrıcalığına sahip oldum. Lisans öğrencileri, tıp öğrencileri, vatandaşlar, arkadaşlar ve genç öğretim üyelerine danışmanlık yaptım. Benim mentorluk yaptığım kişilerin çoğu Michigan Üniversitesi ve diğer akademik kurumlarda fakülte pozisyonlarına devam etti. Bir mentor olarak, başkalarının kariyerlerinde bir fark yarattığınızı bilmek çok özel bir duygudur.

S: Özellikle Onkolojiye Giren Kadınlar İçin Neden Mentorluk Önemlidir?

Dr. Pierce: Mentorluk, onkoloji alanında özellikle kadınlar için önemlidir. Tıp, erkek egemen bir alandır ve onkoloji de aynı şekilde. Klinik ve araştırma hedeflerimizi başarıyla yerine getirmek için erkenden stratejiler geliştirmemiz gerekir. Mentorluk, başkalarının kariyer yollarını geliştirmelerine yardımcı olarak yeni nesil araştırmacılara bilgi aktarır.

Mentorluk, iş yerinde toplumsal cinsiyet temelli sorunları yönlendirmeye yardımcı olmak için de çok önemlidir. Bu konular, kurumlarımızda veya pratiklerimizde sunulan aile dostu politikaları anlamak ve işyerinde deneyimlerini paylaşmak için diğer kadınlarla iletişim ve ağlar kurmak olabilir. Bu ağlar, işyerinin olumlu ve taciz gibi işyerinin olumsuz yönlerinin tartışılması için önemlidir. Cinsel taciz, hemen her sektörde olduğu gibi, tıpta da varlığını sürdürmektedir, ancak neyse ki giderek daha fazla fark edilmekte, raporlanmakta ve yönetilmektedir.

S: Akademik Tıp Alanında Kadınların Karşılaştığı Zorluklardan Bazıları Nelerdir?

Dr. Pierce: Kadınlar, araştırma, klinik bakım ve öğrenim amaçlarını yerine getirmek için sınırlı bir zamana sahiptir. Kadınlar, erkek meslektaşlarının yaptığı tüm işleri – hasta görme, araştırma yapma, yayımlama, araştırması için finans arama, sağlık hizmeti sağlama ve öğretme – yapmakla birlikte, çoğu zaman evlerinin ve çocuklarının da ana sorumluluğunu üstlenmektedir.

Çocuk sahibi olan kadınlar için doğum ve emzirme iznine ihtiyacı vardır. Doğumdan sonra bile, kadınlar erkeklere kıyasla çok daha fazla çocuk bakımı sorumluluklarına sahiptir. Tüm bu faktörler zaman alır ve görevlerin tamamlanması için zamanları azalabilir.

Araştırmalara finans bulmak için başvurular giderek daha rekabetçi ve zahmetli bir hal alıyor. Ayrıca finasman için önceki yıllara göre daha uzun bir süre gerekiyor. Kadınlar, erkeklerle eşit koşullarda araştırma kariyerlerine başlayamayabilir çünkü, dünya genelinde erkek doktorlar kadınlara kıyasla daha iyi maaş almakta ve araştırma başlangıç paketlerini kadınlara kıyasla daha iyi pazarlamaktadır.

Üniversiteler, doktor adaylarına temel müzakere yeteneklerini öğreten profesyonel gelişim programları sunmalıdır. Kadınlar, akademik randevularının başında soru sormak için yetkilendirilmeli ve bu sayede beklentileri ve ölçütleri tam olarak anlamalılar. Mentorlar, kadınları akademik ve özel pozisyonlar için görüşme yapıp hazırlamaya yardımcı olabilirler. İşverenlerin benzer bir özgeçmişe sahip kadın ve erkekleri tutarlı bir şekilde görevlendirmeleri de önemlidir.