Nikotin sigara, e-sigara ve çeşitli tütün ürünlerinde bulunabilen ve bağımlılık yapan bir maddedir. Tütün ürünlerinin kullanılmasının ardından nikotinin bir kısmı vücudumuzda kalmaktadır. Tıbbi bazı testler insanların idrarında, kanında, tükürüklerinde, saçlarında ve tırnaklarında nikotini tespit edebilmektedir.

Sigara içildiğinde vücut nikotinin yüzde 90’ını özümser (emer). Bu sebeple kullanıcılar nikotini hissetmeseler bile nikotinin etkileri belirli bir süre devam edecektir.

Nikotin vücutta ne kadar uzun kalıyor?

Nikotin alımından iki saat sonra vücudumuz, alınan nikotinin yaklaşık yarısını uzaklaştırmaktadır. Bu nikotinin yaklaşık olarak 2 saatlik bir yarı ömre sahip olduğu anlamına gelmektedir. İki saatlik kısa yarı ömür, nikotinin anlık etkilerinin hızlıca ortadan kalktığı anlamına gelmektedir ki, bu insanların yeni bir nikotin alımına ihtiyaç duymasını sağlayan şeydir.

Nikotin vücuda girdiğinde kotinin, anabazin ve nornikotin de dahil olmak üzere 20’den fazla maddeye ayrılır.

Ayrılan bu maddeler idrarla vücuttan uzaklaştırılır. Nikotin düzeyleri ve nikotinin ayrışması sonucu ortaya çıkan maddeler şu örneklerle test edilebilir:

 • İdrar
 • Kan
 • Tükürük
 • Saç 
 • Tırnak

Amerikan Klinik Kimya Derneği’ne göre, tütün kullanan bireyin kanındaki kotinin seviyesinin, tütün kullanmayan bir bireyle aynı seviyelere ulaşması 2 haftadan uzun sürebilmektedir. İdrardaki seviyesinin çok düşük olması ise birkaç hafta almaktadır. Ayrıca kanda ve idrarda kotinin ölçümü daha güvenilir bir ölçüm sonucu sağlamaktadır (kotinin, nikotinin bir son ürünüdür). Çünkü vücutta daha uzun süre kalmaktadır. Nikotinin yarı ömrü 2 saat iken kotininin yarı ömrü yaklaşık 16 saattir.

Nikotin saçlarda daha uzun süre kalabilmektedir fakat bu test insanlar klinik araştırmalara katılmadıkça nadiren istenmektedir.

Nikotinin vücutta kalış süresi insanlar arasında farklılıklar göstermektedir:

 • Nikotin 65 yaş üstü yetişkinlerin vücutlarında daha uzun süre kalabilmektedir.
 • Kadınlar nikotini, özellikle doğum kontrol hapları almaları durumunda erkeklerden daha hızlı uzaklaştırırlar.
 • Nikotin, daha çok sayıda ve daha sık sigara tüketen kişilerin vücudunda daha uzun süre kalmaktadır.

Nikotinin yoksunluğu ne kadar sürer?

Fiziksel yoksunluk belirtilerinin şiddeti ve zamanı, bireyin ne kadar sigara içtiğine bağlı olarak değişecektir. Nikotin yoksunluğunun belirtileri sigara içtikten birkaç hafta sonra ortaya çıkacaktır. İlk hafta genellikle en zor olanıdır ve semptomlar (şikayetler) birkaç hafta içinde yavaş yavaş azalır.

Nikotin yoksunluğunun fiziksel ve psikolojik etkileri şunlardır:

 • Kaygı ya da stres 
 • Sinirlilik hali
 • Uyku problemleri
 • Depresyon
 • Huzursuzluk
 • Dikkat dağınıklığı
 • İştah artışı

Bu etkiler aynı zamanda stres dönemlerinde daha yoğun yaşanabilmektedir.

Sigara ve elektronik sigara kullanımı, nikotin alım düzeyleri açısından fark eder mi?

Nikotin testleri elektronik sigara kullanımında da vücuttaki nikotin miktarını tespit etmektedir. E-sigaraların, nikotin ve taşıdıkları diğer kimyasallar üzerinden kısa ve uzun dönem etkileri araştırılmaya devam edilmekle birlikte vücudun e-sigaradan alınan nikotini sigaradan alınanla benzer bir şekilde işleyip işlemediği henüz bilinmemektedir.

Aynı zamanda insanların e-sigaralardan ne kadar nikotin aldığını söylemek de kolay değildir, hem cihazlardaki çözeltiler farklı miktarlarda nikotin içermekte hem de etiketlenen değer ile gerçekte alınan arasında önemli farklar olabilmektedir. Çoğu e-sigarada, kontrolsüz ve aşırı bir nikotin maruziyeti oluştuğu endişesi bulunmaktadır. E-sigaralardan alınan nikotinin daha iyi belirlenebilmesi için şu konular üzerinde çalışmalara gerek duyulmaktadır;

 • Buharlaşan e-sigara çözeltisindeki nikotin miktarı
 • E-sigara cihazlarının nikotini verme oranı
 • Kullanıcıların tüketim sıklığı ve süresi ile ilgili farklılıklar

Nikotin vücuttan tamamen uzaklaştırılabilir mi?

Harici alınanın dışında, vücutta da nikotin bulunduğu için, vücudun nikotinden tamamen arınması beklenmez. Fakat harici alınan nikotin, vücudumuzun ürettiğinden çok daha fazladır.

Doğru bir nikotin testi sonucu elde edebilmek için test yapılmadan 10 gün önce nikotin alınmaması gerekir, çünkü kan testleri 10 gün boyunca kotini algılayabilir.

Vücudun nikotinden hızlıca arındırılmasının kesin bir yolu yoktur, ancak bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürmeyi denemelidirler.

Nikotinin vücuttan arındırılmasına yardımcı olması adına bol su içilmesi önerilebilir. Bu atık ürünlerin böbrek ve karaciğerden uzaklaştırılmasına yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda spor ya da egzersiz yapılması da faydalıdır. Kanın dolaşımını sağlamak ya da hızlandırmak atık ürünlerin terleme yoluyla atılmasına yardımcı olacaktır.

Özetlemek gerekirse, nikotinin vücuttan atılma oranı;

 • Bireyin nikotini ne miktarda ve ne sıklıkta tükettiği,
 • Bireyin tütün ürününü ne kadar zaman kullandığı,
 • Bireyin genel sağlığı ve yaşı gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir.

E-sigara gibi diğer nikotin alma yöntemlerinin, sigaradan alınan nikotine kıyasla vücuttan atılma süresi henüz net olarak belli değildir.

Son olarak her zaman tütün ürünlerinin kullanılmasına karşı olduğumuzu belirtirken aynı zamanda şuna dikkat çekmeliyiz; bazı ticari ürünler ve bitkisel ilaçlar, vücuttan nikotinin uzaklaştırma kapasitesini artırmaktadır şeklinde pazarlansalar da bu iddiaları kanıtlanmamıştır.

*

- Tüm elektronik sigara haberleri

sigarayi biraktiktan sonra vucudumuza neler olur