ASCO 2017’de sunulan ADJUVANT isimli akciğer kanseri çalışması, EGFR pozitif küçük hücre dışı akciğer kanserli hastalarda, ameliyat sonrası koruyucu amaçlı standart kemoterapiye kıyasla EGFR hedefli tedavi Gefitinib’in, daha az yan etki ile daha uzun hastalıksız yaşam sağladı.

Akciğer kanserinde birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Hastalarımız için en uygun tedaviyi seçerken akciğer kanserinin yayılım aşaması kadar tümörün genetik özelliklerini de hesaba katarız. Akciğer kanseri için bu genetik değişimlerin en önemlisi EGFR mutasyonu pozitifliğidir. Eğer tümör genetik testiniz EGFR için pozitifse, bu mutasyonu hedef alan ilaçlar kanserinizin tedavisinde daha etkilidir. Bununla birlikte EGFR mutasyonunu hedef alan ilaçlar (erlotinib, afatinib, gefitinib, osimertinib) şimdiye kadar sadece 4. evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde, yaşam sürelerini uzatmak için kullanılıyordu. Daha erken evre akciğer kanserinde ameliyat sonrası koruyucu amaçla kullanılması durumunda etkili olup olmayacağı bilinmiyordu.

Çalışma

Evre 2 ve evre 3A, EGFR pozitif, küçük hücre dışı akciğer kanserli 222 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, tümörleri akciğer kanseri ameliyatı ile çıkarıldıktan sonra, hastalığın tekrarlama ihtimalini azaltmak için adjuvan yani koruyucu tedavi planlaması yapılırken iki gruba ayrıldı. Bir gruba gefitinib verilirken, diğer gruba standart tedavi vinorelbin/sisplatin kemoterapisi uygulandı.

EGFR pozitif akciğer kanseri adjuvan gefitinib kemoterapi karşılaştırması

Çalışmanın en önemli sonucu olarak, gefitinib alan grupta ortanca hastalıksız yaşam süresi 28.7 ay iken, kemoterapi grubunda 18 ay bulunmuştur. 3 yıllık hastalıksız yaşam oranları ise gefitinib alan grupta %34, kemoterapi alanlarda %27 olarak bulunmuştur.

Nasıl ki meme kanserinde Her2 hedefli tedaviler önce 4. evre meme kanserinde kullanıldı ve sonra sırası ile bölgesel olarak ilerlemiş ve erken evre hastalıkta onay aldı ise, akciğer kanseri için de EGFR hedefli tedavilerin de benzer bir yolu izlemekte olduğunu ASCO 2017’de gözlemledik.

Sonuç

Oncotrust ekibi olarak elde edilen bu sonucu son derece kıymetli bulduk. Uzun dönemde kemoterapi ve akıllı Gefitinib uygulanan her iki hasta grubunun yaşamda kalma oranları birbirine yakın olsa da akciğer kanseri gibi erken evrede bile ameliyat sonrası yüksek oranda yenileme riski olan bir hastalıkta kemoterapisiz akıllı ilaçlar ile koruyucu tedavi şansının olduğunu bilmek son derece önemlidir. Kemoterapiye kıyasla akıllı ilaçlar ile tedavi oldukça pahalı bir seçenekmiş gibi durmakla birlikte özellikle kemoterapiye uygun olmayan hastalardaki çaresizliğimize önemli bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.

- İlginizi çekebilir: EGFR mutasyonu nedir? Akciğer kanserinde egfr testi nasıl yapılır?