Uzmanlara göre, antikor temelli tedaviler, şimdiye kadar denenen eski ilaçlar veya yeni yaklaşımlar içinde, en umut verici COVID-19 tedavisidir. Yakın zamanda COVID-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'a erken dönemde verildiği ifade edilen tedavilerden biri de Regeneron firması tarafından eliştirme çalışmaları devam eden bir antikor tedavisidir.

COVID-19 tedavileri hakkında 2020 ESCMID Koronavirüs Hastalığı Konferansı'nda (ECCVID) açılış konuşması yapan İrlanda Trinity College, Biyokimya Kürsüsü Başkanı Dr. Luke O'Neill "Antikor tedavilerinde büyük bir umut var." diyor.

Dr. O'Neill "Benim düşünceme göre, bir antikor tedavisinin onaylanması insanlar için büyük bir buluş olacaktır. Birçok şirket gerçekten güçlü anti-spike (virüsün spike proteinlerine karşı) antikorları geliştiriyor ve umut veriyorlar. Antikorlar da son derece güvenlidir, örneğin bakım evi veya yaşlı kişilerde profilaktik (koruyucu) olarak kullanılabilir. Kasım / Aralık döneminde bildirilecek sonuçları klinik çalışmalarla antikorlar aşıların önüne geçerek, büyük bir atılım yapabilirler. Şu anda antikor tedavileri üzerinde çalışan 44 klinik çalışma var." dedi.

Antikor nedir, nasıl üretilir?

Antikor, normalde bağışıklık sistemimizin B hücrelerinin farklılaşmış bir formu olan plazma hücreleri tarafından üretilen vücudun humoral (sıvısal) savunmasının bir parçasıdır. Antikorlar, antijenlere (patojenlere özgü moleküller) bağlanarak, patojenlerin olumsuz etkilerini baskılarlar Aşağıdaki şekilde, virüs enfeksiyonu sonrası B hücre aktivasyonu ve antikor üretimi gösterilmektedir.

B hücre lenfosit aktivasyonu antikor üretimi nasıl olur

Yeni tip koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı COVID-19 enfeksiyonu geçiren kişiler, virüse karşı antikorlar geliştirirler. Bununla birlikte antikorlar uzun yıllardır laboratuvar ortamında biyoteknolojik ilaç olarak üretilmektedir. Antikorların laboratuvarda çok miktarda üretimi ile COVID-19 tedavisi veya koronavirüsten korunmak mümkün olabilir mi amacıyla çok sayıda bilimsel araştırma yapılmaktadır.

Kortizon ve BCG aşısı

Deksametazonun (kortizon), yoğun bakımda entübe halde mekanik ventilasyona bağlı hastalarda yaşam kaybı oranını %70'e varan oranda azalttığını bildiren çalışmalar mevcuttur.

COVID-19 tedavisi için bir başka dikkat çeken çalışma tüberküloz bakterisinden (verem) korunmada onyıllardır kullandığımız BCG aşısıdır. Diğer solunum virüslerine karşı bir miktar koruma sağladığı bilinen BCG aşısının bağışıklığın hafıza tepkisi üzerine yapılan araştırmalar üzerine Dr. O'Neill: "Şu anda BCG'nin koronavirüs enfeksiyonunda etkilerini araştıran 7 çalışma var ve yakında sonuç vermeye başlayacaklar; bu sayede BCG aşısının etkilerini göreceğiz. Bu çalışmalar, COVID-19 aşısına bir köprüdür." dedi.

En büyük katılımcı sayılı koronavirüs aşı çalışması başladı

Ek olarak, yaın zamanda Johnson & Johnson tarafından başlatılan en son faz 3 COVID-19 aşı adayı klinik çalışması, insan sayısı açısından [60.000] tıp tarihinin en büyüğüdür, bu nedenle umutlu olmalısınız. SARS-CoV-2 aşıları kısmen etkili olsa bile muazzam bir şekilde yardımcı olacaktır (bakınız koronavirüse kaşrı aşı yarışması)

Remdesivir etkili ve güvenli görülüyor

Çok uluslu, plasebo kontrollü ACTT-1 çalışmasının son raporu, remdesivirin COVID-19 enfeksiyonundan iyileşme süresini kısaltmak için etkili olduğunu ve iyi tolere edildiğini doğrulamaktadır.

Mayıs 2020'de remdesivir, bu klinik çalışmayla ilgili bir ön rapora dayanarak şiddetli COVID-19'un acil tedavisi için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) "kullanım izni" aldı (onay değil; COVID-19 tedavisi için henüz onaylı bir tedavi bulunmuyor). Ağustos 2020'de FDA, remdesivirin kullanım alanını, şiddetine bakılmaksızın şüpheli veya laboratuar onaylı COVID-19 enfeksiyonu olan hastanede yatan tüm yetişkin ve çocuk hastaları kapsayacak şekilde genişletti.

COVID-19 ile ilgili halihazırda yayınlanmış araştırmalar devasa boyuta ulaşmıştır. En son PubMed (tıbbi bilimsel araştırma veritabanı) araştırmasında, yepyeni bir virüs olan SARS-CoV-2 için şaşırtıcı bir şekilde 55 binden fazla orijinal makale bulundu.

Bu, bilim insanlarının, hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının ve ilaç sektörürünün bu virüse karşı verdiği büyük çabayı gösteriyor. Bu, virüsle mücadele etmek için birlikte harekete geçen dünyanın gerçekten güzel bir örneği.

- COVID-19 hakkında bilimsel gelişmeler