6 Kasım 2017'de, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, BRAF V600 mutasyonu pozitif olan Erdheim Chester Hastalığı’nın tedavisinde kullanılmak üzere vemurafenibe (piyasa adı Zelboraf) onay verdi.

Onay, 16 yaş ve üstü hastalarda açık etiketli, çok merkezli, tek kollu, çoklu gruplu klinik araştırmaya dayandırılmıştır. Araştırma, BRAF V600 mutasyonu saptanan 22 Erdheim-Chester hastasını içermektedir. Vemurafenib uygulanan 22 hastanın 12’si (%54.5) tedaviye yanıt vermiştir. 11 hastada kısmi yanıt (% 50) ve bir hastada tam yanıt (%4.5) gözlenmiştir. Ortanca takip süresi süresi 26.6 ay ve ilaca ortanca yanıt verme süresi ise 11 ay olarak raporlanmıştır.

Çalışmada, BRAF V600 mutasyonu olan Erdheim Chesterli hastalarda en sık (>% 50) bildirilen yan etkiler eklem ağrısı, döküntü, siğil, saç dökülmesi, yorgunluk, kalp rahatsızlıklarıdır. En sık görülen ciddi (grade ≥ 3) yan etkiler ise ikincil cilt kanserleri, hipertansiyon, döküntü ve eklem ağrılarıdır. Yan etkilere bağlı tedavinin kesilme oranı %32’dir.

Önerilen vemurafenib dozu, aç veya tok yaklaşık 12 saat arayla günde iki kez oral olarak (ağızdan) alınan 960 mg'dır.

Erdheim-Chester Hastalığı nedir?

Erdheim-Chester Hastalığı nadir görülen Langerhans dışı bir histiyositik bozukluk olup, en yaygın olarak uzun kemiklerin multifokal osteosklerotik lezyonları ile karakterizedir (histoyositler, beyaz kan hücreleri akyuvarların özel bir türüdür). En sık belirtisi kemik ağrısıdır. Beyin ve kalp de dahil birçok organı tutabilir. Oluşturduğu tümörler biyopside köpüklü histiyosit tabakaları, kemik dışı dokuların histiyosit hücreleri tarafından istila edilmesi ile karakterizedir. Erdheim-Chester Hastalığı 1930'da Erdheim ve Chester tarafından tanımlanmıştır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. O zamandan beri tıp literatüründe yalnızca birkaç yüz vaka bildirilmiştir.

Aşağıdaki grafide, Erdheim-Chester Hastalığı'na bağlı uyluk ve diz bölgesi kemik tutulumları görülebilir.

erdheim chester hastalığı kemik tutulumu