Yeni ilaçların geliştirilmesi, etkili ve güvenli olup olmadıklarının tespit edilmesi konusunda dünya genelinde öncü kuruluş olan FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), ileri evre HER2 pozitif mide ve gastroözofegal (mide-yemek borusu) bileşke kanserlerinin tedavisi için bir doğal öldürücü (natural killer= NK) hücre temelli tedavi olan CYNK-101’ye destek verdiğini açıkladı.

Canlı İlaç CYNK-101 Etki Mekanizması Nasıldır?

Hücresel terapilerde birçok tedavi geliştirmeye çalışan Celularity adlı biyoteknoloji firmasının geliştirdiği CYNK-101, genetik mühendisliği ile modifiye edilmiş NK hücrelerdir.

Bu canlı hücresel immünoterapi tedavisini oluşturmak için, allojenik (farklı bireye ait) insan plasenta hematopoietik kök hücreleri, yüksek afiniteli ve hücre zarından ayrılmaya dirençli CD16 (FCGRIIIA) varyantı eksprese edecek şekilde genetik olarak düzenlenmişlerdir (bakınız aşağıdaki şekil).

Bu modifiye NK hücresel tedavi, HER2 pozitif mide kanserlerinde, monoklonal antikor türünden bir immünoterapi olan pembrolizumab (Keytruda, Merck) ile birlikte kullanılmaktadır.

FDA’nın bu tedavinin hızlı yol alması için sağladığı destek, ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıklar için tedavilerin geliştirilmesinin, gözden geçirilmesinin ve potansiyel onaylarının hızlandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Kurum daha önce, nükseden (tekrarlayan) veya tedaviye dirençli akut miyeloid lösemi ve agresif beyin tümörü glioblastomaları tedavi etmek için tasarlanmış olan Celularity’nin iki diğer NK hücre tedavi ürününe de hızlı yol alması için destek vermişti.

Celularity’nin kurucusu ve CEO’su olan Robert J. Hariri: “Araştırmamız ile ilgili genetik olarak düzenlenmiş NK hücre tedavisi için FDA’dan hızlı yol alma desteği almaktan büyük heyecan duyuyoruz. Genetik mühendisliğinin yeniliklerini kullanılarak elde ettiğimiz CYNK-101 hücreleri ve diğer onaylı antikor yapıdaki immünoterapilerle birlikte, sinerjistik ve tedavi direncini aşabilecek bir antikanser etki sağlanabilir.” dedi.

Celularity, CYNK-101’in açık etiketli, randomize olmayan faz 1 / 2A klinik çalışması için hasta kaydı yapıyor. Bu çalışma, standart kemoterapi, trastuzumab (Herceptin) ve pembrolizumab kombinasyonunun, lokal olarak ilerlemiş cerrahi olarak alınması mümkün olmayan ya da metastatik HER2 pozitif mide ve gastroözofegal bileşke adenokarsinom hastalarının birinci basamak tedavisi olarak güvenliğini ve ilk etkinliğini değerlendirecektir.

*

İleri Okuma: CYNK-101 Nasıl Geliştirilir?

Celularity firmasının CYNK-101 (genetiği değiştirilmiş NK hücreleri) için açıklaması şu şekildedir:

Doğal Öldürücü (NK) hücreler doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve viral olarak enfekte olmuş ve tümör hücreleri gibi stresli hücrelere karşı sitotoksik (hücre öldürücü) ve sitokin tetikleyici tepkileri üretirler. NK hücre fonksiyonunun ayırt edici özelliği, kanserli veya virüs bulaşmış hücreleri tanımaları, aktive olmaları ve ardından bu hücreleri yok ettikleri doğal mekanizmalardır. Çeşitli genetik modifikasyon yaklaşımları yoluyla NK hücrelerinin anti-kanser fonksiyonlarını güçlendirmeye adanmış hücre serileri geliştiriyoruz.

CYNK-101, insan plasental hematopoietik kök hücrelerinden türetilen ve yüksek afiniteli ve ayrılmaya dirençli CD16 (FCGRIIIA) varyantını eksprese etmek için gen modifiye edilmiş allojenik, kullanıma hazır, NK hücre ürünüdür.

Farklı kanser türleri için bir kombinasyon tedavisi olarak CYNK-101'i geliştiriyoruz. CYNK-101 için NK hücreleri, doğum sonrası plasentalardan ekstrakte ediyoruz.

Klinik öncesi çalışmalar, CYNK-101 artı bir terapötik antikorun in vitro olarak lenfoma hücrelerine karşı hücre öldürme aktivitesi göstermektedir. CYNK-101'in antikora bağımlı sitotoksisiteyi artırarak ve halihazırda onaylanmış antikor immünoterapilerinin etkinliğini artırarak kanser hastalarında etkili olmasını bekliyoruz.

CYNK-101, monoklonal antikorlarla kombinasyon halinde tümör hedeflerine karşı ADCC'yi güçlendirir

CYNK 101 Celularity firmasının genetiği değiştirilmiş NK hücreleri her2 pozitif mide kanseri

NK hücre efektör fonksiyonunun anahtar mekanizmalarından biri, CD16 reseptörleri tarafından yönlendirilen bir yanıt olan Antikor-Bağımlı Hücresel Sitotoksisitedir. Bununla birlikte, doğal CD16 reseptörleri tarafından yanıtın afinitesi ve dayanıklılığı, polimorfizm ve aktivasyon kaynaklı reseptör dökülmesi ile düzenlenir. Antikor-bağımlı hücresel sitotoksisite yanıtlarını artırmak ve sürdürmek için, tümör hedefli monoklonal antikorlarla kombinasyon için CYNK-101 hücre hattını geliştirdik.