5 Mayıs 2021'de, FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bölgesel olarak ilerlediği için ameliyat edilemeyen veya metastaz yapmış HER2 pozitif mide veya gastroözofageal bağlantı (GEJ) adenokarsinomu olan hastaların birinci basamak tedavisi için trastuzumab, floropirimidin ve platin içeren kemoterapi ile kombinasyon halinde pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapiye hızlandırılmış onay verdi.

Mide ve mide-yemek borusu bileşke kanserlerinin %15 ila 20'si, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2'yi (HER2) kanser hücresi yüzeyinde aşırı bulundurur ki bunlara HER2 pozitif mide kanseri denir. İleri evre ve HER2 pozitif mide kanserli hastalar için bu onaya kadar standart 1. basamak tedavi, kemoterapi artı HER2’ye karşı uzun yıllardır kullandığımız trastuzumab adlı antikordur.

KEYNOTE-811 çalışması ile gelen FDA onayı

Onay, HER2 pozitif ileri evre mide veya gastroözofageal bileşke (GEJ) adenokarsinomu için daha önce sistemik tedavi almamış hastaları kapsayan KEYNOTE-811 çalışması ile geldi. Hastalar, trastuzumab ve florourasil artı sisplatin veya kapesitabin artı oksaliplatin ile kombinasyon halinde her 3 haftada bir 200 mg pembrolizumab veya plasebo almak üzere randomize edilmiştir (1:1).

Bu analiz için ana etkililik ölçüsü, körleştirilmiş bağımsız inceleme komitesi tarafından değerlendirilen genel yanıt oranıdır.

Sonuçlar

  • Genel yanıt oranı, pembrolizumab kolunda % 74 (% 95 CI 66, 82) ve plasebo kolunda % 52 (% 95 CI 43, 61) idi (tek taraflı p değeri <0.0001, istatistiksel olarak anlamlı).
  • Ortanca yanıt süresi, pembrolizumab ile tedavi edilen hastalar için 10.6 ay (aralık 1.1+, 16.5+) ve plasebo kolundakiler için 9.5 ay (aralık 1.4+, 15.4+) olmuştur.

Yan etkiler

Çalışma KEYNOTE-811'de pembrolizumab alan hastalarda gözlemlenen advers reaksiyon profili, bilinen pembrolizumab güvenlik profili ile uyumludur.

Doz

Trastuzumab ve kemoterapi ile kombinasyon halinde lokal olarak ilerlemiş rezeke edilemeyen veya metastatik HER2 pozitif mide veya GEJ adenokarsinomu olan yetişkin hastalar için önerilen pembrolizumab dozu 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg'dır.

*

HER2 pozitif mide kanserleri için diğer yenilikçi tedaviler

HER2 hücrelerde büyüme ve çoğalma kontrolünde yer alan kritik elemanlardan biridir ve HER2 genetik değişimleri olan kanserlerde bu hedef, aşil tendonu olarak görülebilir.

Aşağıda, HER2 pozitif mide kanserlerinin, çok sayıda farklı ajanlarla (monoklonal antikorlar, immünoterapiler, hücresel immünoterapiler, kemoterapi-antikor konjugatalrı ve tirozin kinaz inhibitörleri) hedeflendiği görülebilir.

her2 pozitif mide kanserinde hedefler ve antikanser ilaclar

Yukarıda, bilinen ilaçlar dışında 2 hücresel immünoterapi (canlı ilaç) yöntemi özellikle dikkat çekmektedir. Bunlar henüz HER2 pozitif mide kanseri için onaylanmamıştır, fakat çok sayıda klinik çalışmada denenmektedir.

  • Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin doğal öldürücü hücreleri olan NK (natural killer) hücrelerinde bulunan Fc reseptörleri (FcR), genetik mühendisliği teknikleri ile HER2'ye karşı antikorlara bağlanır ve antikora bağlı hücresel öldürücülük (antibody-dependent cellular cytotoxicity = ADCC) yoluyla kansere karşı bağışıklık yanıtını tetikler.
  • Bir diğer hücresel immünoterapi ise, adaptif (kazanılmış) bağışıklık sisteminin bir elemanı olan T-hücrelere, yine genetik mühendisliği teknikleri ile, HER2 pozitif hücreleri tanıyacak şekilde, kimerik antijen reseptörlerinin (CAR) yerleştirilmesidir. HER2'ye özgü kimerik antijen reseptörlerine sahip CAR T-hücreleri, HER2-pozitif mide kanseri için bir seçenek olabilir.

HER2 reseptör değişiklikleri

HER2 pozitifliğinden kast edilen, çoğu zaman kanser hücresinin yüzeyinde HER2 reseptörünün overekspresyonudur (aşırı ifadesi/üretimi). Bununla birlikte HER2 için için amplifikasyon ve mutasyon da bilinmektedir.

HER2 reseptörünün aşırı üretimi (overekspresyon) veya gen çoğalması (amplifikasyon), bazı kanserler için önemli bir biyobelirteçtir ve günümüzde ağırlıklı olarak meme kanserinde kullanılan çok sayıda HER2 hedefli ilaçlar mevcuttur. Ancak yapılan çalışmalar, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastalarda HER2 geninde meydana gelen mutasyonların, genin aşırı üretimi veya gen çoğalmasından daha etkili olduğunu göstermektedir. HER2 genindeki her 3 değişiklik de – overekspresyon, amplifikasyon veya mutasyon – hücre büyüme ve çoğalmasından tetikleyici etki yapabilmeketdir; bununla birlikte 3 farklı durum için farklı baskılayıcı ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

her2 pozitif nedir reseptor degisikliklerinin farkli kanser turlerinde sikligi