2007 yılında Dünya Sağlık Organizasyonu (DSO), gece vardiyalı calışmanın kanser - özellikle meme kanseri - riskini artırdığını bildiren bir çalışma yayımlamıştı. 1,4 milyon kadının dahil olduğu yeni ve bir çalışma ise gece vardiyalı çalışmanın meme kanseri riskini artırmadığı veya çok az artırabileceğini göstermiştir.

Sadece Amerika’da 15 milyon yetişkinin tam zamanlı gece vardiyaları, dönüşümlü vardiya veya diğer düzensiz çizelgelere gece vardiyalı bir şekilde çalıştığı bilinmektedir.

Belli çalışma düzenlerinin, çoğunlukla çevresel aydınlık ve karanlığa göre düzenlenen vücudun sirkadyen ritmini (biyolojik saatimiz), dolayısı ile fiziksel, zihinsel ve davranışsal durumumuzu bozabileceği bilinmektedir.

Sirkadyen ritim bozulmaları çeşitli sağlık sorunları (uyku bozuklukları, obezite, diyabet, depresyon ve bipolar bozukluk) ile ilişkilendirilmiştir. Sağlık hizmeti alanında "nöbet tutma" olarak adlandırdığımız gece vardiyalı çalışma," sirkadiyen ritim uyku bozuklukları" kapsamında değerlendirilen bir durumdur.  Ve 2007’de DSO’nun bir kolu olan Kanser Araştırmaları Uluslararası Ajansı (International Agency for Research on Cancer = IARC), gece vardiyalı çalışmayı “olasılıkla insanlar için karsinojenik” olarak tanımlamıştı.

Geçmişteki bu sonuca meme kanseri hayvan modellerine ve az sayıda küçük çaplı geçmişe dönük (retrospektif) klinik çalışmaya dayanılarak ulaşılmıştı. O dönemde gece vardiyalı çalışmanın insanlar üzerine etkilerine dair yetersiz kanıt bulunmakta idi.

Gece çalışması / nöbet tutma - meme kanseri bağlantısıyla ilgili yeni verilerin değerlendirilmesi

Gece vardiyasının kadın meme kanseri riskini nasıl etkileyebileceğini belirlemek için aradan 10 yıl geçti ve yeni, ileriye dönük (prospektif) ve büyük çaplı bir çalışmanın sonuçları yayımlandı.

İngiltere kaynaklı 10 farklı çalışmadan toplam 1.4 milyon kadının dahil olduğu yeni çalışmanın sonucuna göre, gece vardiyasında çalışmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, gece vardiyasında çalışan kişiler - hatta 30 yıl bunu yapsalar dahi - daha yüksek bir meme kanseri riskine sahip değildi.

Sonuç olarak, gece vardiyasında çalışan kadınların - ne kadar süreyle bu tür çalışma düzenlerini izlediklerine bakılmaksızın - gece vardiyasında çalışmayan kadınlarla aynı oranda meme kanseri geliştirme riski taşıdığını gözükmektedir.

İlgili Konu:

- Uyku düzenleyicisi Melatonin nedir? Kanser tedavisinde veya kanserden korunmada rolü var mıdır?