Mide kanserine 60 yaşından önce yakalanan bireylerin genetik ve klinik olarak farklı bir hastalıkla karşı karşıya oldukları, Mayo Klinik’te yakın zamanda yapılan bir araştırma ile keşfedildi. Yaşlı bireylerde ortaya çıkan mide kanserleri ile karşılaştırıldığında genç yaşlarda görülen bu mide kanseri formunun daha hızlı bir şekilde büyüdüğü ve çevresine yayıldığı saptandı. Standart kemoterapi rejimlerine de dirençli olması nedeniyle kötü prognoza (gidişat) sahiptir.

Son zamanlarda yaşlılarda görülen mide kanseri oranlarının giderek azalmasına rağmen bu erken başlangıçlı mide kanseri formunun görülme sıklığı artmaktadır. Bu form, günümüzde tüm mide kanseri tanılarının %30’undan fazlasını oluşturmaktadır.

Mayo Klinik Onkolojik Cerrahi Uzmanı olan Dr. Travis Grotz bu gidişatın endişe verici olduğuna dikkat çekiyor. Çoğu genç mide hastasının tanısı, ileri evrede konulmaktadır. Bunda mide kanseri belirti ve bulguları ile ilgili farkındalığın yeterince yüksek olmaması suçlanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışma için, bilim insanları 1973 ile 2015 arasındaki kanser veri bankalarındaki mide kanseri verilerini analiz ettiler ve mide kanserlerinin ortalama tanı alma yaşının 68 olduğunu belirlediler. Genç başlangıçlı - ileri yaş başlangıçlı mide kanseri ayrımı için belirli bir sınır değeri olmamakla birlikte, araştırmacılar 40, 50 ve 60 yaş değerlerini kullandıklarında bu gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğunu saptadılar.

1973’ten 2015’e kadarki süreçte, ileri yaş başlangıçlı mide kanserlerinin insidansının (ortaya çıkış hızı) yılda %1,8 azaldığını saptadılar. Genç yaş başlangıçlı mide kanseri için ise, 1973’ten 1995’e kadarki periyotta yıllık %1,9 azalma; sonrasındaki süreçte ise %1,5 artış olduğunu ortaya çıkardılar. Mide kanseri tipleri içerisindeki payı ise 1995’te %18 iken günümüzde %30’dan fazladır.

Dr. Travis Grotz, bu trendin erken tanı yöntemlerinden dolayı oluşmadığını belirtiyor, olası nedenlerden biri Batı tarzı sağlıksız beslenme eğilimi olabilir. Mide kanseri için rutin olarak tarama programlarının çoğu ülkede uygulanmadığını ve genç hastaların aslında daha geç tanı alıyor olduklarını ekliyor. Erken formun genomik olarak daha stabil olduğunu ve bu nedenle klasik kemoterapi ajanlarına bu formun yanıtının sınırlı olduğunu, ileri yaş formun ise mikrosatellit instabilite (genomik dengesizlik, daha fazla mutasyon yükü) gösterdiğini saptadılar. Yine erken formun EBV adlı virüs ile daha yüksek ilişkisinin olduğunu raporladılar.