Yakın tarihte Journal of Clinical Oncology'de yayımlanan dikkat çekici bir çalışma, hangi kanser hastalarının daha ciddi COVID-19 riski taşıdığını tanımlıyor. Buna göre daha fazla ek hastalığı olanlar, ileri yaş hastalar, yakın zamanda sitotoksik tedavi (örneğin kemoterapi) alanlar, erkek cinsiyet ve hematolojik maligniteye (kan ve kemik iliği kökenli kanserler) sahip olan kanser hastaları, COVID-19'a bağlı mortalite (yaşam kaybı) açısından daha yüksek risk taşıyor. Bu nedenle özellikle ileri yaş kanser hastalarının aşılanması ayrı bir öneme sahiptir.

Çalışma, ABD çapında büyük bir COVID-19 vaka ve kontrol grubu olan Ulusal COVID Kohort İşbirliğinden (N3C) elde edilen verilere dayanmaktadır. Analiz, 1 Ocak 2020 ile 25 Mart 2021 arasında pozitif veya negatif bir COVID-19 tanı sonucu almış olan N3C grubundan yetişkinleri içeriyordu. Araştırmacılar, bu gruptan kanserli bir hasta alt grubunu için COVID-19 mortalitesi (yaşam kaybı) için olası risk faktörlerini incelemeyi amaçladı.

N3C'deki toplam 4.382.085 hastadan, kanserli ve COVID-19 tanısı olan 38.614 hasta değerlendirme için dahil edilme kriterlerini karşıladı. Bu hastalar arasında en sık görülen kanserler deri, meme, prostat ve mide-bağırsak kanserleri ve hematolojik malignitelerdir.

COVID-19'un varlığı, kanserli hastalarda daha yüksek tüm nedenlere bağlı mortalite ile bağlantılıydı (tehlike oranı, 1.20; %95 GA, 1.15-1.24; P <.001). Bu artan riskle ilişkili faktörler, daha yüksek ayarlanmış bir Charlson Komorbidite İndeksi (ek hastalık) skoru, 65 yaş ve üstü, yakın zamanda sitotoksik tedavi, çoklu tümör bölgeleri, erkek cinsiyet, hematolojik malignite ve güney veya batı ABD'de ikamet etme idi.

Sitotoksik tedavinin (kemoterapi) aksine, son zamanlarda immünoterapilerin veya hedefe yönelik tedavilerin kullanımı artmış mortalite ile ilişkili değildi.

Çalışma araştırmacıları, yaş, cinsiyet ve komorbiditelerle ilgili bulgularının önceki araştırmalarla tutarlı olduğunu kaydetti. Sonuç olarak 4 milyonu aşkın Covid-19 hastasını kapsayan bu grup hakkıdnaki gelecek çalışmalar, COVID-19'un kanserli hastalar üzerindeki gelişen etkisine dair daha daha fazla bilgi ve bu hasta grubunun klinik yönetimine rehberlik edecek ek kanıtlar sağlayacaktır.