Hekimler, hastalara istirahat etmeleri için rapor düzenleyip evde dinlenmeleri konusunda öğüt verirken kendileri bunu yapabiliyor mu? Amerikan İnfeksiyon Kontrol Dergisi’nde 1 Kasım 2017’de yayımlanan çalışmaya göre, 2014 – 2015 sezonunda her 10 sağlık çalışanından 4’ü grip ve benzeri hastalık taşıdıkları halde çalışmaya devam ettiler.

Çalışma kapsamında 2014 – 2015 mevsimsel grip döneminde 1914 sağlık çalışanı online anket doldurdu. Ankette grip ve grip benzeri hastalık için ateş, öksürük ve boğaz ağrısı varlığı ve çalışma düzeni sorgulandı.

Daha önceki bir çalışma göstermiştir ki, hasta olan bir sağlık personeli ile temas eden hastalar, sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlara 5 kat daha fazla yakalanma riski taşırlar.

Not: Grip, influenza virüslerinin neden olduğu viral bir enfeksiyondur. İnfluenza olarak da bilinen grip, soğuk algınlığı veya nezleden farklı, daha ağır seyreden bir rahatsızlıktır. Aşağıdaki tabloda grip ve soğuk algınlığı farklarını görebilirsiniz.

Grip ve nezle farkları

Çalışmanın Sonuçlarına Göre;

  • Ankete katılan 1914 sağlık çalışanından 414’ü (% 21) grip ve grip benzeri hastalığa yakalandıklarını ve bu kişilerin 183’ü (% 41) hasta iken çalıştıklarını bildirdi. Bu 414 sağlık çalışanının %57’si doktora muayene olduklarını ve muayene olanların %25’inin grip tanısı aldığı bildirildi.
  • Araştırmada, sağlık çalışanlarının iş düzenleri de analiz edildi. Hastanede görevli olanların, ayaktan hizmet veren kliniktekilere kıyasla, hasta iken çalışmaya daha fazla eğilimli oldukları bulundu.
  • Hangi sağlık çalışanının hasta iken daha sık çalıştığına bakıldığında hekimler (% 63) ve eczacıların (% 67) başı çektiği görüldü.
  • Yaş, işteki yıl sayısı ve iş karakteristikleri hasta iken çalışma olasılığını etkilemedi.

Katılımcılar, Hasta İken Neden Çalışmak Zorunda Olduklarına Dair Aşağıdaki Nedenlerden En Az Birini Belirttiler:

  • "Hâlâ işlerimi yerine getirebiliyordum."
  • "Çalışmayı kaçıracak kadar kötü hissetmiyordum."
  • "Bulaşıcı olduğumu veya başkalarını hasta edebileceğimi düşünmemiştim."
  • "Çalışma arkadaşlarıma karşı mesleki sorumluluğum vardı."
  • "Yerime birisini bulmak benim için zordu."

Hasta iken çalışmayacak olmanın getireceği finansal kayıp endişesi bir diğer faktördü.

Sonuç

Sağlık çalışanları belki de enfeksiyon yayma riski taşıdıklarına dair büyük resmi kaçırıyor olabilirler. İşverenler de, işyerinde enfeksiyon kontrolünün önemi konusunu gözden geçirmeliler. Ayrıca çalışanların finans kaybı yaşamayacaklarına dair güven sağlanması hastalık sürecinin daha rahat geçmesine katkıda bulunabilir.