Günümüzde hedefe yönelik akıllı ilaçların geliştirilmesi sayesinde vücuda sirayet etmiş (4. evre, metastatik) kanserlerde kişiye özel tedaviler ön plana çıkmıştır. Bunun başarılı örneklerinden biri de hormona duyarlı vücuda sirayet etmiş meme kanseridir.

Kanser hücrelerindeki genetik analizler sayesinde bazı hastalarda başından itibaren tedaviye dirençli olabilecek genetik özelliklerin varlığı bilinmektedir. Meme kanserli hastaların yaklaşık %70’lik kısmında hormona bağlı meme kanseri mevcuttur. Bu kanser tipinde hormon baskılayıcı tedaviye karşı belli bir süre sonra direnç gelişebilmektedir. Fibroblast büyüme faktör reseptör 1 (FGFR1), tümörün büyümesini aktive eden ve kanser hücrelerinin ölüm sürecinden (apopitoz yolu) kaçınmasını sağlayan yollardan biridir. FGFR1’in aşırı çoğalması hormon reseptörü pozitif meme kanserli hastalarda %8 oranında karşımıza çıkabilir.

meme kanseri çeşitleri türleri luminal a b her2 pozitif üçü negatif hormon östrojen ve proge

Çalışma Daha önce hormonal tedavi almış ve hastalığı ilerlemiş menapoz dönemindeki meme kanseri tanılı 97 hastanın alındığı çalışmada FGFR1 aşırı aktif hastalara östrojen reseptör baskılayıcısı Fulvestrant ile FGFR baskılayıcısı dovitinib isimli ilaç birlikte verilmiş.

Çalışma sonucunda dovitinib alan hastalarda ek 5,5 aylık hastalığın ilerlemesine kadar geçen zaman katkısı ve genel tedavi cevap oranında artış saptanırken, yan etki açısından ilaç almayan gruba (plasebo kolundan) kıyasla bir farklılık saptanmamış.

Bu çalışma hormon tedavisine direnç gelişen meme kanserli hastalarımız için yeni umut vadeden bir tedavi olarak yerini almış oldu. Gelecek süreçteki çalışma sonuçlarını ve Amerikan İlaç Dairesi FDA onay süreçlerini sizler için takip ediyor olacağız.