Düşük gelirli ve sigara içme oranının yüksek olduğu ülkelerde, insan papilloma virüsü (HPV) ile ilişkili kanserlerin görülme sıklığının ciddi oranda artmaya başladığı, JNCI Cancer Spectrum adlı derginin Nisan 2022 sayısında yayımlanan bir araştırmada gösterildi. 

Houston Toplum Sağlığı UTHealth Okulundan Yueh-Yun Lin ve meslektaşları, 2000 ile 2008 arasındaki HPV ile ilişkili kanserleri tanımlamak için Sürveyans, Epidemiyoloji ve Son Sonuçlar (SEER) 2021 veri tabanını kullandı. Artış yönündeki eğilim bölgesel seviyede gelir ve sigara içme oranı ile tahmin edildi.

Araştırmacılar, düşük gelirli ülkelerde vulvar/vajinal kanser insidansının kadınlar arasında, anal kanser insidansının da hem kadınlar hem erkekler arasında önemli derecede artarken, bu artışın yüksek gelirli ülkelerde daha yavaş olduğunu buldu – vulvar kanser için örneğin düşük gelirli ülkelerde insidans artış oranı %1.9 iken yüksek gelirli ülkelerde %0.8 idi.

NOT: Kanserde insidans, her 100 bin kişide, yıllık ortaya çıkan yeni kanser vakası sayısını ifade etmektedir. 

Rahim ağzı kanser insidansı, HPV aşısı sayesinde, son yıllarda yüksek gelirli ülkelerde artış sonrası durağanlığa geçmiştir (yıllık artış % 0’dır). Ancak düşük gelirli ülkelerde bu kanser türü için insidans artışı her yıl %1.6’dır. Ayrıca sigara içme oranı yüksek olan ülkelerdeki bu tür kanserlerin ciddi derecedeki artan insidansları, gelir seviyeleri eş değer olan ülkelere göre daha fazlaydı – anal kanser için örneğin, eş değer gelir seviyesine sahip iki ülkeden sigara içme oranı yüksek olanda yaşayan erkekler arasında yıllık artış %4.4 iken sigara içme oranı düşük olan ülkede yaşayan erkekler orasında %1.2’dir.

Çalışmanın yazarları bu artışları şöyle özetliyor: "Rahim ağzı kanser insidansının azalması, tersine dönmeye başladı ve dezavantajlı bölgelerde anal, orofaringeal (ağız-yutak) ve vulvar kanser insidansında önemli artışlar meydana gelmiştir. Acilen büyüyen eşitsizlikleri azaltmak için hedeflenen halk sağlığı müdahalelerine ihtiyaç duyulmaktadır."