Yervoy (ipilimumab)-Leukine (sargramostim) kombinasyonu ile tedavi edilen melanom hastalarından %69’unun yaşam süreleri en az bir yıl daha uzadı.

Kanser, bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktır. Vücutta yayılma göstermesi ise yaşamsal riski arttırır. Bu yayılmayı engellemek ise, bilim dünyasının baş etmeye çalıştığı en can alıcı noktalardan biridir. Onlarca klinik araştırma ve üzerinde çalışılan ilaç, bağışıklık sistemini güçlendirmek, tümörü küçültmek ve yayılmasını engellemek üzerine kurgulanmaktadır. Bu yazımda sizinle paylaşacağım haber, son zamanlarda cilt kanserinde yaşanan umut verici nitelikte olumlu gelişmelerden biridir.

Klinik araştırma sonuçları, agresif seyirli bir tür cilt kanseri olan ileri evre (metastatik) melanom tedavisinde tek başına Yervoy® uygulaması yerine, Yervoy® (ipilimumab) ve Leukine® (sargramostim; GM-CSF) kombinasyonunun, hastaların yaşam süresini uzatabileceği ortaya koymuştur. Elde edilen bu olumlu sonuçlar, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin 2013 yıllık toplantısında kamuoyuna sunulmuştur.

Her yıl, dünyada kabaca 68,000’i melanom olan bir milyondan fazla insana cilt kanseri teşhisi konulmaktadır. Melanom, daha fazla yayılım göstererek yaşam kaybı riskini arttırdığından dolayı diğer cilt kanseri türlerine nazaran daha tehlikelidir.

İmmünoterapi, kanser hücrelerine saldırmak için bağışıklık sistemini aktive eden ve bu şekilde hastalığın yayılımını engellemeye amaçlayan bir tedavi şeklidir. İmmünoterapi’de bağışıklık sistemine yönelik kullanılan Yervoy, ileri melanom tedavilerinde vücudun savunma hücrelerinden olan T hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve bağışıklık tepkisini engelleyen CTLA4 molekülünü hedef alan bir ilaçtır. Leukine ise, kök hücre nakli veya kemoterapi sonrası beyaz kan hücre sayımını arttırmak için kullanılan bir büyüme faktörüdür.

Araştırmacılar, bu iki tepkimeyi birleştirerek tedavide Yervoy-Leukine kombinasyonunu değerlendirmeye almışlardır. İleri evre melanom olan 245 hastada yapılan klinik araştırmada, katılımcıların bir kısmı sadece Yervoy ile bir kısmı ise, Yervoy-Leukine kombinasyonu ile tedavi edilmiştir.

Sonuç olarak;

  • Tümörün küçülme oranı, her iki araştırma grubunda da aynı çıkmakla birlikte Yervoy-Leukine kombinasyonu ile tedavi olan hastaların %69’unun yaşam süreleri en az bir yıl daha uzamıştır.
  • Kombine tedavide daha az ciddi yan etki gözlemlenmiştir.

Yervoy-Leukine kombinasyonu ile tedavide hastaların yarısından fazlasında ömrün en az bir yıl uzaması, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir gelişmedir. Ayrıca elde edilen bu sonuçlar, metastatik melanom olan hastalarda daha güvenli ve yararlı bir tedavinin geliştirilebileceğini ileri sürmektedir. Buda, özellikle ilerlemiş cilt kanseri vakalarında, tedavi alternatiflerinin çoğalması anlamına gelir.

Bu tedavi kombinasyonu, onkoloji kliniklerinde henüz rutin kullanıma girmemekle birlikte kısa sürede onay aşamalarını geçip bu grup hastalar ile buluşacağını düşünmekteyim.