2014 Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneği (ASCO) toplantısında sunulan bir çalışmanın sonuçlarına göre; ileri evre melanomda (cilt kanseri) ipilimumab-nivolumab ilaçlarının birlikte kullanımı ortalama 40 aylık bir sağ kalım sağlamıştır.

Cilt kanseri, tüm kanser türleri içerisinde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Öyle ki, tüm kanser vakalarının yaklaşık yarısını cilt kanserleri oluşturmaktadır. Melanom da, deriye rengini veren melanosit adı verilen hücrelerde başlayan bir cilt kanseri türüdür ve diğer cilt kanserlerine göre daha nadir görülür ama daha ciddi seyirlidir. Cilt kanserlerinin yaklaşık %5’ ini oluşturmasına rağmen en fazla ölüme neden olan cilt kanseri türüdür.

İleri evre bir melanomda; cerrahi ve radyoterapi sadece hastaya acı veren bulguları azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılırken, bu hastalarda kullanılan asıl tedavi kemoterapi ve/veya immünoterapi (biyolojik tedavi) yöntemleridir. Bağışıklık sisteminin gözetiminden kaçma, kanser hücrelerinin bilinen bir özelliğidir. İşte bu yüzden, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı tetikleyerek vücudun kanserle mücadele etmesini sağlama yöntemi olan immünoterapi, kanser tedavisinde yıllardır üzerinde çalışılan önemli bir tedavi stratejisidir.

İleri evre bir melanomda, immünoterapide sıklıkla kullanılan ipilimumab (yervoy) veya nivolumab (opdivo) adlı ilaçlarla sağ kalıma bir miktar katkı sağlanmaktadır. Ancak geçtiğimiz günlerde ASCO toplantısında sunulan bir çalışmada; bu ilaçların birlikte kullanımının çok daha avantajlı olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın ilk sonuçları geçtiğimiz yıl yayınlanırken, bu yıl da devam eden takibin yeni sonuçları ASCO toplantısında açıklanmıştır.

Bu çalışmada; ileri evre melanomlu 53 hastaya, düzenli olarak eşzamanlı ipilimumab ve nivolumab verilmiş ve takip edilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; 1. yılda %85, 2. yılda %79 sağ kalım sağlanmıştır. Ortalama sağ kalım 40 ay olmuştur. Bu tedaviye hastaların yanıt oranlarına bakıldığında; genel olarak %40 olduğu görülürken, yüksek doz verilen 17 kişide yanıt oranı %53 olarak kaydedilmiştir. Hastaların %42’sinde ise, tümörde en az %80 azalma olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; ileri evre melanomda birlikte kullanılan ipilumumab ve nivolumab, eşi görülmemiş sağ kalım oranlarının elde edilmesini sağlamasıyla pek çok onkoloğu heyecanlandıran önemli bir gelişme olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde, bu yeni tedavi stratejisi, ileri evre melanom olan hastalarda sıklıkla kullanılan bir yöntem haline gelebilir. Ancak, çalışmada kullanılan hasta sayısı, bu tedaviyi klinik uygulamalara geçirmek için yetersizdir. Bu yüzden temkinli davranmakta ve daha fazla hastayla yapılacak yeni çalışmaların sonuçlarını beklemekte fayda vardır.