Eşyaların, internet ile adeta canlanmasını ifade eden nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin / eşyaların birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Internet of Things (IoT) adı ile gelecekte hayatın her alanında yer alacak bu yeni teknoloji, en önemli yatırımlarını tıbba yapmaktadır. Nesnelerin internetini daha iyi anlamak için sizlere 5 örnek hazırladık.

1. Dijital Refakatçi

İnsanların kalp sağlını takip etmek ve uzun vadede koruyarak yaşam sürelerini uzatmaya yardımcı olmak için kardiyologlar haftalar, aylar boyunca veya daha uzun süreli olarak toplanan elektrokardiyogram (EKG) değerleri veya tansiyon ölçümlerinin işe yarayabileceğini düşünüyorlar. Alman Hastanesi Ruppiner Kliniken, kalp-damar sisteminin sağlığına dair verileri toplamak için kapsamlı çalışmalar yapan öncü kurumlardandır. Üzerlerinde sensörler olan bir nesnelerin interneti prototipi kıyafeti, hastaların kalp ritimlerini kaydedip Microsoft Azure adlı yazılıma gönderir. Azure üzerinde oluşturulan bir nesnelerin internet uygulaması kullanan Ruppiner Kliniken’deki profesyoneller, farklı tıbbi verileri hayatları kurtarma, sağlık masraflarını azaltma, ve uzak veya az gelişmiş bölgelerde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini sağlamak için kullanıyorlar.

2. Aşılar İçin Akıllı Buzdolabı

Doktorların güvenilir olmayan aşı sevkiyatı ve depolama uygulamalarından kaynaklanan zorlukları aşmasına yardımcı olmayı hedefleyen Weka adlı uygulama, buzdolaplarına Azure nesnelerin interneti platformunu uyguladı. Aşıların küresel olarak kullanılması için güvenilir ulaşım sistemlerine ve doğru depolama sistemlerine ihtiyacı vardır. Bu şartlar sağlanınca soğutma gerektiren yüksek kaliteli aşıların korunması dahil tüm aşılar güvenle dünyaya servis edilebilir. Weka’nın geliştirmiş olduğu buzdolapları ile bu şartlar sağlanabiliyor. Weka, nesnelerin interneti sistemi kullandığı buzdolaplarında uzaktan izleme sistemi ile zaman tasarrufunu ve güvenilir aşı tedarikini sağlamıştır. Buna ek olarak aşırı sıcaklık değişimlerine de hazırlıklı olan bu buzdolabı riskleri oldukça azaltmış oluyor.

3. Sürekli Vücut Sıcaklığı Tespiti [(Basal Body Temperature (BBT)]

Günümüzde birçok çift çocuk sahibi olmak için infertilite kliniklerine başvurmaktadır. Fertilite merkezlerinde çiftlere öncelikle danışmanlık hizmeti verilir ve çocuk sahibi olmalarını kolaylaştıracak yöntemlerden bahsedilir. Bunlardan biri de bayanın vücut ısısı takip edilerek yumurtalama zamanını doğru bir şekilde tahmin edilmesidir. Bu amaçla bazal vücut ısısını her gün ölçmek için bir nesnelerin interneti cihazı geliştirilmiştir. Bu veri daha sonra bir yazılımla grafiğe dönüştürülerek hem hekimin hem kişinin kendisini takip etmesine olanak sağlamaktadır.

4. Tıbbi Teşhis Cihazlarında Nesnelerin İnternet Teknolojisi

Tanı/teşhis cihazları sağlık hizmetlerini iyileştirmede hayati bir role sahiptir. Bu cihazların bakımı ve sorunlarının giderilmesi de ileri teknik uzmanlık gerektiren bir konudur. Birçok hastane tomografi ve manyetik rezonans gibi yüksek maliyetli görüntüleme cihazlarını çok yoğun bir şekilde kullanmasına rağmen, bu cihazların bakımını yapan veya sorunlarını giderecek teknik ekip hastane bünyesinde bulunmaz. Teşhis cihazlarına entegre edilecek nesnelerin internet çözümleri ile bu cihazlar operasyonel verileri gerçek zamanlı olarak toplayabilir, sorunlar hızlı bir şekilde giderebilir ve olası bir probleme karşı alarmlar devreye girip teknik ekibin doğrudan sorunlu bölgeye gitmesine olanak sağlar.

5. LIDCO’nun Kardiyovasküler Monitor Sistemi

Kalbin çalışma performansını ölçmek, kardiyologların ve kalp-damar cerrahlarının ana ilgi alanıdır. Kalp performansın en önemli göstergelerinden biri “kardiyak output” denilen, kalbin 1 atımında vücuda pompaladığı kan miktarıdır. LiDCOrapid, minimal girişimsel bir teknikle kalbin her atımı başına kardiyak outputu ölçen nesnelerin interneti destekli bir sistemdir. Bu sistem doktora hastanın kalp-damar sağlığı hakkında önemli bilgileri sürekli bir şekilde ulaştırmayı hedefler. Özellikler bypass gibi büyük ameliyatlar geçiren hastaların yönetimine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.