Haziran 2018'de PLoS One'da yayımlanan bir çalışmada iyileşmiş kanser hastalarının, metabolik sendrom ve ilişkili durumları hakkındaki bilgilerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmayı ilginç kılan ise, kanserden iyileşmiş bu kişilerin zaten 3’te 1’inde metabolik sendrom olmasına rağmen bu durumun farkında olmamalarıydı.

Metabolik Sendrom Tanısı İçin Aşağıdaki 5 Kriterden En Az 3’ü Olmalıdır:

  • Bel çevresi erkeklerde >102 cm ve kadınlarda >88 cm
  • Bir kan yağı olan trigliserid düzeyi 150 mg/dL üstü olması veya bu amaçla ilaç kullanma
  • İyi huylu kolesterol olarak bilinene HDL düzeyi erkeklerde < 40 mg/dL in ve kadınlarda <50 mg/dL olması
  • Kan basıncı ≥130/85 mmHg veya tansiyon ilacı kullanma
  • Açlık kan şekeri 100 mg/dL üzeri olması veya ilaç kullanma (insülin veya diyabet hapları)

Dünya genelinde kanserden iyileşen hastaların sayısı günden güne artmaktadır. Bir yandan da iyileşen bu kişilerin daha uzun yaşamaları ve hayatta kalmaları için yeni çalışmalar devam etmektedir.

Kalp-damar hastalıkları, metabolik sendromu oluşturan hastalıklardan ve kanserden kurtulanlar arasında en yaygın görülen yaşam kaybı nedenlerinden biridir. Bir başka çalışmada, kanserden iyileşmiş kişilerde, kanser tanısı almayanlara kıyasla, 2 ile 4 kat fazla metabolik sendrom bulunduğu saptanmıştır.

Kore’de yapılan bu çalışmada, iyileşmiş kanser hastalarında metabolik sendromun farkındalığı, hastalıkla ilgili bilgi düzeyi ve görülme sıklığı araştırıldı. 20 yaşından büyük olan ve kanser tanısı konulan toplam 88 hastaya yapılan anketin sonuçlarına göre;

  • Katılan hastaların yarısından çoğu metabolik sendromu daha önce duymuştu
  • Hastaların %6.8'i metabolik sendromu olduğunu bilmekteydi, oysa gerçekte ise bu sayı %34’tü
  • Katılımcıların %70'i, kilo, tansiyon ve bel çevresi gibi fiziksel ölçümlerin farkında olmalarına rağmen, metabolik sendrom tanısında kan testlerinin yapıldığını bilmiyorlardı.
  • Metabolik sendrom hastalığı ile ilgili bilgi ölçme amaçlı sorulan sorular arasında verilen doğru cevap oranları ise sırasıyla şu şekildeydi: kolesterol seviyeleri, %37; miyokard enfarktüsü (kalp krizi) %38; diyabet % 39; arterioskleroz (damar tıkanıklığı) %46; hipertansiyon %47; yağlanma %47; inme (beyin felci) %63.

Açıklana sonuçlar, kanserden iyileşen hastaların üçte birinden fazlasında metabolik sendrom olmasına rağmen, metabolik sendromla ilgili bilgi düzeyinin genelde yetersiz olduğunu göstermektedir. İyileşmiş kanser hastalarının özellikle metabolik sendrom gibi yaşam kaybına neden olabilecek bir hastalığı yakından tanımaları önemlidir. Daha uzun ve güzel bir hayat için gerekli yaşam tarzı değişikliğinin yapılmasının ve düzenli doktor kontrollerine gidilmesinin mevcut risklerin azaltılmasındaki rolü unutulmamalıdır.