Büyük bir gözlem çalışmasından elde edilen sonuçlar, kandaki D vitamini düzeyleri ile kadınlarda kolorektal (kalın bağırsak) kanser riski arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention adlı dergide yayımlandı.

Plazma veya serum örneklerinde 25-hidroksivitamin D [25 (OH) D] seviyelerini araştıran önceki gözlemsel çalışmalar, yüksek seviyede D vitamini ile kolorektal kanser riskinin azalması arasındaki ilişki için bir miktar destek sağlamıştı. Meme kanseri ve prostat kanseri riskleri içinse sonuçlar çelişkili idi.

Bu çalışma, diyet ve yaşam tarzının bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişimi üzerindeki etkisini prospektif (geleceğe dönük) olarak değerlendiren, Avustralya'da sağlıklı yetişkinleri takip etmek amacıyla 1990'lı yılların başında başlatılan Melbourne İşbirlikçi Kohort Çalışması'nın bir parçasıydı.

Kanser tanısı olmayan 29.205 katılımcıdan oluşan temel bir gruptan 1332 kadın ve 1664 erkekten oluşan rastgele bir alt grup seçildi. Olgular, Aralık 2007'ye kadar kolon-rektum, meme veya prostat kanseri teşhisi konan katılımcıları içeriyordu. Analize dahil edilenler 547 kolorektal, 634 meme ve 824 prostat kanseri vakasıydı.

Çalışmanın en önemli bulgusu olarak yüksek kan D vitamini seviyeleri ile kadınlarda kolorektal kanser riski arasında ters bir ilişki gözlendi: %48 risk azalması. Ancak erkeklerde böyle bir risk azalması görülmesi.

İlginç şekilde, yüksek D seviyeleri olan kişilerde BRAF V600E mutant kolorektal kanser riski % 29 daha az idi. Bu mutasyon pozitifliğinin, kolon ve rektum kanserlerinde görülme oranı %10 civarındadır.

Kan D vitamini seviyeleri ile meme veya prostat kanseri riski, östrojen reseptörü durumu (meme), evre veya KRAS durumu (kolorektal kanserde) arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi.

Not: Bu çalışma, kan D vitamini düzeyleri ile kadınlarda kolorektal kanser arasında bir ilişkiyi doğrulayan sonuçlar sunmaktadır, fakat sadece bu sonuçlara bakarak bir sebep-sonuç ilişkisinden bahsedilemez. Yani D vitamini takviyesi almak, kadınları kolorektal kanserlerden korur denilemez, çünkü kolorektal kanserlere daha az yakalanan kadınların D vitamini seviyelerinin yüksek olmasının başka nedenleri de olabilir ve bu çalışma diğer nedenleri ortaya koymamakta veya net bir neden-sonuç ilişkisini açıklayamamaktadır.