Sanatsal aktivitelerle uğraşmak yani sanatsal yaratımların faydalarından daha önceki sanatsal kanser tedavileri yazılarımızda bahsetmiştik. Diğer bir yandan yapılan çalışmalara göre sanatı tüketmek yani izlemek, dinlemek ve hissedip takdir etmek de kanser hastaları ve yakınlarının streslerini azaltarak kaygı ve depresyon gibi ruhsal sıkıntılara iyi geliyor. Kanser hastalarının hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sağlıklı olmaları çok önemli.

Radyoterapi ve kemoterapi tedavilerine paralel farklı gruplarda kanser hastalarıyla sanat eserlerini izleyip takdir etmenin hastaların yaşadıkları stres seviyelerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmadan bahsetmek istiyoruz. Bu araştırmada hastalığın öğrenildiği ilk andan tedavi süreci ve sonrasına kadar olan zaman diliminde yaşanan kaygı, depresyon ve hastalığa bağlı diğer duygusal semptomlara odaklanılıyor. Hastalarla sanat terapi teknikleri temel alınarak düzenli uygulanan sanat eserlerini inceleme, üzerine konuşma, takdir etme ve eleştirme seansları gerçekleştiriliyor. Bunun ardından sanat eserlerinden yola çıkarak yapılan yaratıcı sanat terapi uygulamalarıyla da destekleniyor. Haftada iki gün olmak üzere bir ay boyunca ve farklı hastalarda bir yıl boyunca devam ediliyor.

Narcissus Leonardo Da Vinci

Portre resim örneği: Narcissus (Leonardo da Vinci, 1490)

Kanser Hastalığının Sebep Olduğu Stresin Fiziksel Etkileri 5 Başlık Altında İnceleniyor

  1. Kalp atışhızı
  2. Solunum
  3. Kan basıncı
  4. Vücut ısısı
  5. Ağrı

Fiziksel anlamda olumsuz etkilenmelerin yanı sıra stres; duygusal ve sosyal olarak da zarar verir, yorar. Üzüntü, kaygı, depresyon, değersiz hissetme, kendini izole etme, ilişkilerin zarar görmesi gibi sebepler hastayı doğrudan mutsuzluğa iter. Bu araştırmaya göre kanser sebebiyle yaşanan bu tür stresler şu ölçülerde değerlendirilmiş:

  • Hastane kaygı ve depresyon skalası (Hospital Anxiety and Deppression Scale- HADS)
  • Hamilton depresyon derecelendirme skalası (Hamilton Depression Rating Scale- HDRS)
  • Edmonton semptom değerlendirme skalası (Edmonton Sympton Assessment Scale- ESAS)

Bu ölçeklere göre 3 farklı zamanın değerlendirilmesi yapılıyor: Öncesi, 4. Seans ve 8.seans.

Resim türleri ise 4 farklı türde seçiliyor: portre, doğa, natürmort ve soyut. Bu çalışmanın sonucuna göre stres; fizik ve ruh sağlığını yaşam kalitesini, medikal tedavi ile tatmin ve hayatta kalma mücadelesini doğrudan etkilemektedir. Bir yıl boyunca faklı grup hastalarla yapılan bu çalışmanın sonucunda depresyon ve kaygının HADS ve HDRS skalalarına göre ortalama %15 azaldığı ve ESAS skalasına göre ise kayda değer bir gelişim gözlenmediği ortaya konmuştur. Hastaların kendilerinden değerlendirme yapılması istendiğinde bu oranın daha çok artış gösterdiği rapor edilmiştir.

Aynı konuyla ilgili Londra'da yapılan başka bir araştırmaya göre de galeri veya müze ziyaretlerinin kortizol (stres hormonu) seviyesini kayda değer oranda düşürdüğünü gösteriyor. Stresli, yoğun ve kalabalık şehir hayatında bir yandan fiziksel sağlığımızı korumaya çalışıp kanserle mücadele ederken, diğer yandan da ruh sağlığımızı korumaya çalışmak bir hayli zor. Aslında bütün bu mücadele sağlıklı ve mutlu bir yaşam için. Öğlen arasındaki 30 dakikalık bir galeri ziyareti bile stresimizi atıp kan basıncımızı düzenleyip, bir parça daha mutlu olmamız için yeterli olabilir.

Poplars at the Epte Claude Monet

Doğa resim örneği: Poplars at the Epte (Claude Monet, 1926)