Khaki ve arkadaşları tarafından 2019 ASCO Kalite Bakım Sempozyumu'nda sunulan bir çalışmada araştırmacılar, kemoterapi kullanımı ve yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış dahil olmak üzere daha agresif yaşam sonu bakım yaklaşımlarını, ABD Washington eyaleti ve Kanada Alberta arasında karşılaştırdı.

Yaşam Sonu Bakım (End Of Life Care) Nedir?

Yaşamın sonuna yaklaşmış ve hastalıklarını iyileştirmek veya kontrol altına almak için standart tedaviyi bırakmış olan kişilere verilen bakımdır. Yaşam sonu bakımı, hastalar ve aileleri için fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi desteği içerir. Yaşam sonu bakımın amacı, ağrıyı ve diğer belirti-şikayetleri kontrol etmektir, böylece hasta mümkün olduğu kadar rahat olabilir. Yaşam sonu bakım, palyatif bakım, destekleyici bakım ve hospis (bakım-evi) bakımı içerebilir.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmacılar, benzer toplum yapısına ve tedavilere benzer erişim imkanlarına rağmen, ABD'nin çok yollu sağlık hizmetleri sistemine kıyasla Kanada'da tüm hastaların tek bir sosyal sağlık çatısı altında bulunmasının, yaşam sonu bakımını değiştireceğini ve Kanada'da daha yoğun bir yaşam sonu bakım olabileceği düşüncesi ile yola çıkmışlar.

Çalışmada, 2014-2016 yılları arasında 2. - 4. evre solid (katı, organ) kansere sahip olup yaşamını kaybeden hastaların kemoterapi ve yoğun bakım ünitesine kabul edilme verileri incelendi.

Kanada Alberta'da yaklaşık 11.200 hasta ve ABD Washington'da 7.900 hasta çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşıladı. En sık görülen kanser türleri akciğer (Kanadalı hastaların % 31'i, Amerikalı hastalarının % 35'i), kolorektal (% 17'ye karşı % 9), meme (% 10'na karşı % 6) ve prostat (% 11'e karşı % 4) idi.

Araştırmanın Bulguları

  • Hem ABD hem de Kanada'daki hastaların son 30 günü içinde, "birden fazla acil servis başvuru oranları" benzerdi: Washington % 12.4, Alberta % 12.1
  • Yaşamın son 14 gününde kemoterapi kullanımı ABD'de Kanada'ya göre daha yüksekti: % 6,3'e karşı % 2,7.
  • Yaşamın son 30 gününde kemoterapi kullanımı ABD'de Kanada'ya göre daha yüksekti: % 13.4'e karşı % 6,6.
  • Yaşamın son 30 gününde yoğun bakım yatışları ABD'de Kanada'ye göre daha yaygındı: % 19,9'a karşı % 3,9.

Araştırmacılar, "Kemoterapi kullanımı ve yaşamın son 30 gününde yoğun bakım kabulleri Washington'da Alberta'dan daha yaygındı. Alberta'daki yoğun bakım ünitesine kabul oranının düşük olması, bakım tartışmalarının amaçlarına öncelik verme konusundaki çabalarından kaynaklanıyor olabilir. Uygunsuz agresif yaşam sonu bakımının sürücülerini tanımlamak ve karşılaştırmak için gelecekteki çalışmalar ABD ve Alberta'daki hastalar için kanser bakımını iyileştirmeye yardımcı olabilir." yorumunda bulundular.

İyi kurgulanmış ve bu konuda eğitilmiş sağlık çalışanları tarafından verilen bir yaşam sonu bakım, hem hastalara ciddi katkıda bulunmakta, hem de sağlık giderlerinde milyar dolarlara varan tasarruf sağlamaktadır.