Özofagus kanserlerinin çoğunluğu yassı hücreli veya adenokanserlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yassı hücreli kanser sıklığı azalmakla birlikte, adenokarsinom sıklığı artmaktadır. Dünya genelinde yıllık 482,300 yeni özofagus kanseri tanısı konulmakta ve bu hastalığa bağlı yıllık 406,800 yaşam kaybı olmaktadır.

En sık görüldüğü bölgeler Güney ve Doğu Afrika ve Doğu Asya, en az sıklıkta görüldüğü bölgeler ise Batı ve Orta Afrika ve Orta Amerika'dır. Kuzen İran, Orta Asya cumhuriyetleri ve Kuzey-Orta Çin gibi yüksek riskli bölgelerde görülen özofagus kanserlerinin %90'ı yassı hücreli tiptedir. Ana risk faktörleri tam olarak tanımlanmasa da, zayıf beslenme durumu, sebze ve meyvelerin az tüketimi, yüksek ısılı içecek tüketilmesi bilinen risk faktörleridir. Batılı toplumlarda görülen yassı hücreli özofagus kanserlerinin %90'ından fazlasında sorumlu etkenler sigara ve aşırı alkol tüketimidir.

Adenokanser alttipinin gelişmiş ülkelerde sıklığının artmasında obezitenin payı olduğu düşünülmektedir.

Özofagus kanseri, risk faktörleri ve tedavisi hakkında daha fazla bilgiye ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.