204 ülkedeki 29 kanser türünün tedavisi dikkate alınarak gerçekleştirilen yeni bir araştırma, 2020 yılından 2050 yılına kadar kanserin küresel ekonomik maliyetinin 25.2 trilyon dolar olacağını hesapladı. Ayrıca, kanserin ekonomik ve sağlık yükünün ülkeler ve ülke gelir grupları arasında belirgin farklılık gösterdiği bulundu.

Kanser, dünya genelinde en yaygın yaşam kaybı nedenlerinden biridir ve 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre yaklaşık 10 milyon kanserle ilgili yaşam kaybı meydana gelmiştir. Kanser, dünya genelindeki diğer önde gelen yaşam kaybı nedenlerinden daha yüksek ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Çalışma, JAMA Oncology'de 23 Şubat 2023 tarihinde yayımlandı. Ekip, 29 kanserin maliyetini belirlemek için makroekonomik bir model kullandı. Bu model, kanserle ilgili yaşam kaybı oranı ve hastalık oranının iş gücü ile ilişkisini ve kanser tedavi masraflarını dikkate aldı.

Bu yeni analiz farklı eğitim ve deneyim seviyelerine sahip insanların üretkenlik kaybını hesaba katan ilk çalışmadır. Çalışmanın sonuçları birçok bilgi boşluğunu doldurur.

Kanserin Maliyeti Çin'in GSYİH'sinden Daha Büyük

Çalışmanın ilk bulgusu, kanserin 30 yıllık maliyetinin 25 trilyon dolar olacağı yönünde idi. Bu miktar, 2020 yılında dünyanın en büyük ekonomisi olan Çin'in GSYİH'si kadardır.

GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla), girdi-çıktı hacmi anlamına gelir. Bir ülkenin ekonomik performansını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. GSYİH, bir ülkenin bir yıl içerisinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamını gösterir. Bu, bir ülkenin ekonomik gücünün ve refah seviyesinin bir göstergesidir. GSYİH, bir ülkenin büyüme hızını, iç ve dış ticaret dengesini, işsizlik oranını ve diğer ekonomik göstergeleri de içerebilir.

Bir Ekonomik Yük Olarak Kanser

Ülkelerin ekonomik büyümesini negatif yönde etkileyen kanserler, çok sayıda risk faktörünün (tütün kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız diyet, fiziksel aktivite eksikliği, HPV enfeksiyonu ve hava kirliliği gibi) rolüne bağlı olarak dünya çapında artıyor. Ülkeler arasında sağlık yükü dengesiz dağılır ve yüksek gelirli ülkeler, düşük ve orta gelirli ülkelere göre daha fazla DALY ile karşı karşıya kalır.

DALY Nedir?

DALY, yaşam yılı kaybı (Disability-Adjusted Life Years) anlamına gelir. Bu, bir hastalığın veya kötü sağlık durumunun insanların yaşam kalitesini veya yaşam süresini nasıl etkilediğini ölçmek için kullanılan bir göstergedir. DALY, bir hastalığa bağlı olarak kaybedilen yaşam yılları ve hastalık nedeniyle kaybolan yaşam kalitesi için bir birleştirilmiş ölçüdür. Bu, hastalığın insanların hayatını nasıl etkilediğini belirlemeye yardımcı olur ve hangi hastalıklara veya sağlık sorunlarına en çok ihtiyaç duyulan bölgelerin belirlenmesine yardımcı olur.

Kronik hastalıklar, yaşam kalitesini ve yaşam süresini ciddi şekilde azaltan ve bireylerin işgücüne olan katılımını ve ekonomik etkinliğini olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Bu nedenle, kronik hastalıklar, DALY (Yaşam Yılı Kaybı) açısından oldukça yüksek bir etkiye sahiptir. Örneğin, kronik hastalıklar kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser gibi hastalıkları içerebilir ve bu hastalıkların bireyler üzerindeki etkisi nedeniyle, DALY oranı yüksek olabilir.

En Yüksek Maliyete Sahip Kanser Türleri

Araştırma, kanserin ekonomik maliyetinin kanser türleri, ülkeler ve bölgeler arasında adaletsiz bir şekilde dağıldığını göstermektedir. Çin ve ABD gibi ülkelerin bulunması nedeniyle Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya ve Kuzey Amerika bölgeleri kanserin en büyük ekonomik yükünü taşır. Bu bölgelerin toplamı, kanserin dünya çapındaki ekonomik maliyetinin 84.5%'ini oluşturur.

Her Ülkede En Yüksek Makroekonomik Maliyete Sahip Kanser Türü

Her Ülkede En Yüksek Makroekonomik Maliyete Sahip Kanser Türü 2023 JAMA

Araştırma, kanser türleri arasında akciğer kanserinin (15.4%, 3.9 trilyon dolar), kolon ve rektum kanserinin (10.9%, 2.8 trilyon dolar), meme kanserinin (7.7%, 2 trilyon dolar), karaciğer kanserinin (6.5%, 1.7 trilyon dolar) ve löseminin (6.3%, 1.6 trilyon dolar) dünya ekonomik maliyetinin yarısını oluşturduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda, serviks (rahim ağzı) kanserinin, karaciğer kanserinin ve löseminin maliyeti, az gelişmiş ülkelerin birçoğunda birinci sırada yer alırken, gelişmiş ülkelerde maliyeti en fazla kanserler içinde yer almaz.

Ekip tek tek ülkelere odaklandığında, kanserin en büyük ekonomik maliyetinin 6,1 trilyon dolar ile Çin'in karşı karşıya olduğunu ve onu 5,3 trilyon dolar ile ABD'nin izlediğini gördüler. Hem Çin hem de ABD'deki en büyük yük akciğer kanserinden geliyor.

Kansere bağlı yaşam kayıplarının dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde olmasına rağmen, yüksek gelirli ülkelerde kanserin maliyeti çok daha büyük.

Sonuç

Bu çalışmanın bulguları, kanserin yükünü azaltmak için etkili halk sağlığı müdahalelerine yatırım yapmanın, küresel sağlığı ve ekonomik refahı korumak için esas olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, kanserde erken tanı ve sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesi daha önem kazanmaktadır.

İlgili konu: Hangi Testlerle Hangi Kanserlerde Erken Teşhis Mümkündür?