Farklı türdeki kan hücreleri, hematopoetik (kan oluşturan) kök hücre (HKH’ler) adı verilen "olgunlaşmamış hücrelerden"gelişir. Çoğu HKH, kemiklerin içindeki süngerimsi bir dokudaki kemik iliğinde bulunurken bazıları vücut boyunca dolaşan periferik kanda bulunur.

Kök hücre, hücre bölünmesi yoluyla kendini yenileyebilen ve diğer özelleşmiş hücre türlerini üretebilen bir hücredir. 

  • Totipotent kök hücreler (örneğin, döllenmiş yumurta hücreleri), bir organizmadaki tüm farklılaşmış hücreleri üretebilir. 
  • Pluripotent kök hücreler, plasenta gibi ekstra embriyonik dokular oluşturamadıkları için bir fetüs veya yetişkine dönüşemezler. 
  • Multipotent kök hücreleri (örneğin HKH'ler) genellikle sınırlı sayıda hücre tipini oluşturur. Örneğin HKH'ler, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücreleri, oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri ve yara iyileşmesi için pıhtılaşmaya neden olan trombositler gibi hücreleri oluşturabilir. 
  • Karaciğer gibi çeşitli organlar dokular hasar gördüğünde veya yeni hücrelere ihtiyaç duyulduğunda aktive edilebilen dormant kök hücrelere sahiptir.

Kan veya kemik iliği kanseri olan lösemi hastaları genellikle aşırı sayıda anormal beyaz kan hücresi üretir. Kemik iliği nakilleri (aynı zamanda kök hücre nakilleri olarak da bilinir) sırasında doktorlar genellikle önce kemoterapi veya radyasyonla anormal iliği yok eder, daha sonra sağlıklı bağışçı HKH'lerini alıcı kan damarlarına enjekte ederek kemik iliğini "sıfırlarlar". Enjekte edilen hücreler daha sonra hastanın kemik iliğine ulaşır. 

Sağlıklı kök hücreler ayrı bir donörden alınacaksa Greft Versus Host (GVH) hastalığına karşı dikkatli olunmalıdır. GVHhastalığı, immün supresif hastalara, kemik iliği nakli veya kan transfüzyonu gibi allojenik lenfositlerin verilmesinden 4 ile 60 gün sonra, konakçıya karşı reaksiyon göstererek aplastik anemi (kemik iliğinin kan üretememesi sonucu oluşan anemi türü) ve organ yetmezliği ile ortaya çıkan bir klinik tablodur. 

1956 yılında, Amerikalı Doktor Donnall Thomas, lösemi hastasına, hastanın ikizinden sağlıklı kemik iliği naklederek ilk başarılı kemik iliği naklini gerçekleştirmiştir.

Yazı Görselinin Açıklaması: Kemik iliği hücrelerinin mikroskopik incelenmesi. Mavi-yeşil noktalarla bant nötrofilleri, sarı noktayla büyük promiyelosit, turuncu noktalarla ise meta miyelositler belirtilmiştir.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Edward Donnall Thomas (d. 1920)