Kemoradyoterapi nedir?

Kemoradyoterapi, kemoterapi ve radyoterapinin birlikte uygulandığı tedavi olarak tanımlanabilir.

En sık kemoradyoterapi uygulanan kanserler şunlardır:

  • bölgesel olarak ilerlemiş özofagus (yemek borusu) kanseri,
  • 2. ve 3. evre akciğer kanseri,
  • serviks (rahim ağzı) kanseri,
  • beyin tümörü (GBM) ameliyat sonrası adjuvan (koruyucu) tedavi,
  • baş-boyun kanserleri.

Kemoradyoterapide;

  • Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için anti kanser (sitotoksik) ilaçları kullanır. İlaçlar kan dolaşımında vücut boyunca dolaşır.
  • Radyoterapi, kanser hücrelerini tedavi etmek için yüksek enerjili X-ışınları kullanır.

Bu tedavilerin birlikte verilmesi, bazı erken evre veya bölgesel olarak ilerlemiş kanserlerde kür (tam şifa) sağlayabilir.

Kür (tam şifa) amaçlı uygulanan kemoradyoterapiye, definitif (küratif) tedavi denir. Kemoradyoterapi sadece definitif (yani tam şifa) amacıyla verilmez, bazen, neoadjuvan (ameliyata hazırlık, ameliyat öncesi tümörü küçültme) amaçlı verilir; bu durumda radyasyon dozları farklılık gösterir.

Ne zaman kemoradyoterapiye ihtiyaç duyulur?

Tedavi planı, kişilerin kanserlerinin büyüklüğünün, evresinin ve kanser türünün (adenokarsinom veya skuamöz hücreli kanser) yanı sıra kişilerin sağlık durumlarının da ne kadar iyi olduğuna bağlıdır.

  • Ana tedaviniz olarak kemoradyoterapi: Kişi, örneğin bölgesel olarak ilerlemiş skuamöz (yassı hücreli) özofagus kanserine sahipse, ameliyat yerine kemoradyoterapi alabilir (definitif tedavi). Tedavi sonrası kişiler yakından takip edilir (aktif gözetim).
  • Ameliyat öncesi kemoradyoterapi: Kişi, vücudunun diğer bölgelerine yayılmamış adenokarsinom veya skuamöz hücreli kansere sahipse, ameliyattan önce kemoradyoterapi alabilir. Kanseri küçülten ve çıkarılmasını kolaylaştıran bu durum neoadjuvan kemoradyoterapi olarak adlandırılır.
  • Ameliyat yerine kemoradyoterapi: Kişi, ameliyat olmak için yeterince iyi olmadığını gösteren başka sağlık sorunlarına sahipse veya kanser yakındaki dokulara doğru büyüğü için ameliyat olamıyorsa da kemoradyoterapi önerilebilir.