Son yıllarda sıklığı giderek artan "memenin içinin tamamen boşaltılması" veya "her iki memenin koruyucu amaçlı tamamen alınması" yaklaşımlarının, genç meme kanserli hastalarda yarardan çok zarara neden olduğu, Aralık 2018 San Antonio Meme Kanseri Konferansı’nda sunulan bir çalışmada ortaya kondu.

Meme Kanseri tanısı alan hasta, kanser ile karşılaşmanın getirdiği kaygı ve endişe ile sıklıkla cerrahından kanser tekrarı riskini en aza indireceğini düşündüğü her iki memesinin alınması, memesinin içinin tamamen boşaltılması gibi ameliyatları talep eder. Bu talebin son yıllarda alanında yetkin olmayan cerrahlar tarafından karşılanabildiğini görüyoruz. Veya meme kanseri ameliyatında uzman cerrahlar, karmaşık ameliyatları hastasına sunmanın ekonomik hazzına kendini kaptırabiliyor. Bu yaklaşımların, multidsipliner ekip çalışmasından uzak hekimler tarafından daha fazla tercih edilmekte olduğunu görmekteyiz.

Çalışmanın detayları

Ekim 2016 ile Kasım 2017 arasında, araştırmacılar BREAST-Q anketini, evre 0 ila evre III meme kanseri tanısı almış olan 561 kadına uyguladılar [bu hastalar prospektif (ileriye dönük) bir klinik çalışmaya kayıtlı idi]. Hastaların tanı anındaki medyan (ortanca) yaşı 37 idi.

Hastaların meme görünümü, fiziksel, psikososyal ve cinsel memnuniyetlerini ölçen BREAST-Q skorları, bilateral mastektomi, tek taraflı mastektomi veya meme koruyucu cerrahi dahil olmak üzere meme kanseri ameliyatının farklı tipleri ile karşılaştırıldı. Araştırmaya katılan kadınların % 28'inde meme koruyucu cerrahi, % 72'sinde mastektomi vardı. Mastektomi geçiren kadınların % 72'sinde bilateral (iki taraflı) meme cerrahisi, % 89'unda rekonstrüktif (plastik) cerrahi vardı.

- İlgili konu: Meme kanseri ameliyatı çeşitleri (detaylı)

Çalışmanın sonucunda, meme memnuniyeti ve psikososyal veya cinsel iyi oluş için ortalama BREAST-Q skorlarının meme koruyucu cerrahi geçirenlere göre mastektomi veya bilateral mastektomi geçiren kadınlarda daha düşük olduğu bulundu. Fiziksel fonksiyon her üç grupta da benzerdi.

meme kanseri ameliyatı çeşitleri memnuniyeti breast q skorları mastektomi ve koruyucu cerrahi

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere, meme koruyucu cerrahi ile meme memnuniyeti ve psikososyal veya cinsel iyi oluş skorları daha yüksek.

Sonuç olarak, genç meme kanserli kadınlarda tek bir memenin veya her iki memenin tamamen alınması veya içlerinin boşaltılması şeklinde mastektomi ameliyatları, meme görünümünden memnuniyet, psikososyal ve cinsel sonuçlar üzerinde kalıcı olumsuz etkilere sahip olabilir. Bu nedenle genç kadınlara cerrahi kararları konusunda yönlendirirken, tedavi seçeneklerinin uzun vadeli potansiyel etkileri konusunda bilgi verilmeli ve gereksiz aşırı cerrahilerden kaçınılmalıdır.

İlgili Konu:

- Angelina Jolie neden iki memesini birden aldırdı?