Genetik bilimi, kanserde çığır açan gelişmelere devam ediyor. Son zamanlarda kanser riskini artıran genlerin keşfedilmesine yönelik araştırmalar artış göstermişti. Mart 2018’de Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre meme kanseri riskini artıran 110 yeni gen keşfedildi.

Bilindiği üzere kanserin temel nedeni genlerde meydana gelen hasarlardır. Bazı kanser genlerinde meydana gelen mutasyonlar kanser riskini oldukça artırmaktadır. Şu ana kadar meme kanseri riskini artırdığı bilinen gen sayısı oldukça azdı. Meme kanseri riskini artırdığı bilinen en önemli genler BRCA-1 ve BRCA-2’dir. 20 sene önce keşfedilen bu genler sayesinde pek çok kadında etkili bir kanser risk planlanması ve tedavi yönetimi gerçekleştirilmiştir.

Birleşik Krallık’ta bulunan Londra Kanser Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar yeni bir teknik kullanarak diğer analiz yöntemleriyle belirlenemeyen genleri tespit etmeyi başardı. Meme kanseri ilişkili genleri daha öncesinde tespit etmek oldukça zorlayıcıydı. Bu genler içiçe geçen döngüler halinde bulunduklarından analiz etmek mümkün değildi. Ancak araştırmacılar Capture Hi C adı verilen yöntemle bu etkileşimleri gözlemlemeyi başardılar. Araştırma sonuçlarına göre,

“33 gen bölgesinde meme kanseri riskini artıran 110 gen tespit edildi. Bu genler arasında daha önce diğer kanserlerle ilişkilendirilen FADD ve ESR1 gibi genler de bulunuyor.”

Bu Çalışma Bize Neyi İfade Ediyor?

  • Meme kanseri riskini artıran 110 gen keşfedilmiş oldu. Bu genlerin tespit edilmesi kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesine olanak sağlayabilir.
  • Yeni genetik testler geliştirilerek meme kanseri riski önceden tahmin edilebilir ve risk planlaması gerçekleştirilebilir.
  • Bu genlerin ileri analizi sonucu, yeni ilaç hedefleri gerçekleştirilebilir ve hedefe yönelik tedaviler geliştirilebilir. Sonuç olarak kanserde multidisipliner yaklaşımların etkisini görmekteyiz. Genetik bilimi, kanserde altın çağını yaşıyor. Kanserin temel nedenini hedef alan genetik ve immun (bağışıklık) sistem tabanlı tedaviler kansere etkili bir çözüm sunabilir. Önemle vurgulamak gerekir ki, kanser ancak modern tıbbın sunduğu yöntemlerle tedavi edilebilir.
  • Meme kanseri tedavisi ve araştırmalarında yeni ne var?