Bir memesinde kanser saptandıktan sonra, karşı memede de kanser çıkacak endişesi ya da kalıtsal kanser taşıması sebebi ile, diğer sağlıklı memenin de ameliyatla alınması işlemine profilaktik kontralateral mastektomi denmektedir. Klinik Onkoloji Dergisi'nde; kalıtsal meme kanseri taşımadığı halde, her iki memesini birden aldırmayı seçen kadınların, meme kanseri ve fiziksel görünümlerine dair olan endişelerini ve yaşam kalitelerini araştıran bir çalışma yayımlandı. Çalışmanın sonunda görüldü ki, karşı memeyi de aldırmaya seçen kadınlar, kansere ve vücut imajlarına dair daha yoğun bir endişe taşıyorlardı. Ayrıca bu şekilde bir cerrahi sorası, vücut imajına bağlı stres daha yüksek ve yaşam kalitesi daha düşük bulundu.

İlgili Konu:

Çalışmanın Detayları

Çalışma Houston'da MD Anderson Kanser Merkezi'nde ortalama yaşı 56 olan 288 kadın ile yapıldı. Bu meme kanserli hastaların 50'si, profilaktik kontralateral mastektomiyi (sağlıklı memelerini aldırmayı) seçmişti. Ameliyattan önce ve ayrıca 1., 6., 12. ve 18. aylarda anketler yapıldı. Birincil psikososyal ölçütler kanser kaygısı ve kansere özgü yaşanan stresti.

Ameliyat Önce ve Sonrası Psikososyal Ölçüler

  • Meme kanseri ameliyatı öncesi ve sonrası, profilaktik kontralateral mastektomi (PKM) uygulanan kadınların, daha yüksek kanser stresi, kanser endişesi ve vücut imajı endişesi taşıdıkları bulundu.
  • PKM, ameliyat sonrasında daha fazla beden görünümüne dair kaygı ve daha kötü yaşam kalitesi ile ilişkili bulundu.
  • Bununla birlikte PKM'yi seçen hastalarda kanser kaygısı en fazla ameliyat öncesi idi. Bu hasta grubunda kaygı zamanla azalıyordu ve uzun vadede, PKM'yi seçmeyen hastalara benzer bir hale geliyordu.
  • Yaşam kalitesi her iki grupta ameliyat öncesi benzer iken, ameliyat sonrası 1. aydan itibaren, sağlıklı memesini de aldırmayı seçen hastalarda daha düşüktü ve düşük kalmaya devam etti. 

İlgili Konu:

Araştırmacıların konuyla ilgili vardıkları sonuç şu şekildedir: "Bu prospektif (ileriye dönük) çalışmanın sonuçları klinik uygulama ile ilgilidir ve kadınlar ile doktorlar arasında profilaktik kontralateral mastektomi ile ilgili konuşmalarda daha iyi bilgilendirme için kullanılmalıdır. Meme kanserinde kadınlar, cerrahi karar sırasında yaşanan korku ve kaygı ile PKM'nin onlar üzerindeki psikolojik ve sosyal etkisini tahmin edemeyebilirler. Klinik sonuçlara ek olarak, kanser kaygıları, yaşam kalitesi ve beden görünüm değişikliklerinin endişeleri gibi psikososyal sonuçlar ile ilgili tartışmaların olması, kadınların PKM'nin psikososyal etkisini tam olarak göz önünde bulundurmalarını sağlayabilir. Aşırı kanser kaygısı yaşayan kadınlar için, direkt olarak kanser kaygısına psikolojik destek sağlanarak beden görünümüne dair endişelerin yönetilmesi sağlanabilir."

Sonuç

Ameliyat öncesinde, kontralateral profilaktik mastektomiyi seçen kadınların, kansere ve fiziksel görünümlerine dair daha fazla endişeleri olduğu tespit edildi. Ayrıca bu hastaların ameliyattan sonra fiziksel görünüme dair daha fazla endişe taşıdıkları ve yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu bulundu. Buna yönelik sağlanabilecek psikolojik destekler ile bu kaygı ve endişeler yönetilebilir.