Meme kanseri ameliyatı sonrası kendi dokusundan meme onarımı geçiren kadınların komplikasyon (yan etki) geliştirme olasılığı daha yüksektir, ancak JAMA Surgery'de Haziran 2018'de yayımlanan iki araştırmaya göre bu kişiler, silikon gibi implantları tercih eden kişilere göre, kendilerini daha iyi hissetmekteler ve tatmin düzeyleri daha yüksektir.

"Bu çalışmalar, hastaların için hem otolog (kendi) hem de prostetik (yapay) meme rekonstrüksiyonunun (onarımı) bir seçenek olduğu böyle bir durumda, hekimiyle birlikte ortak karar verme sürecinde hayati öneme sahiptir." diyor çalışmanın yazarlarından Dr. Kenneth Fan ve Dr. David Song.

İlk çalışmada, 11 bölgeden 2343 kadında meme kanseri ameliyatı sorası meme rekonstrüksiyonu (onarım, yeniden yapılanma) tekniklerinin 2 yıllık komplikasyon oranlarını karşılaştırıldı.

Bu hastaların;

  • 1525'ine (% 65,1) genişletici implant (expander-implant, EI) rekonstrüksiyonu,
  • 112'sine (% 4.8) doğrudan implant (direct-to-implant, DTI) yapıldı
  • 85'i (% 3.6) pediküllü transvers rektus abdominis miyokütan (pTRAM) flep (sırt kası dokusu) ile,
  • 95'i (% 4.1) serbest transvers rektus abdominis miyokütan (fTRAM) flep ile;
  • 390'ı (% 16.6) derin alt epigastrik perforatör (DIEP) flepleri (karın kası dokusu) ile;
  • 71'i (% 3.0) latissimus dorsi (LD) flep (sırt kası) ve
  • 65'i (% 2.8), yüzeyel inferior epigastrik arter (SIEA) flepleri ile rekonstrüksiyon yapıldı.

Yani hastaların %70'ine implant ile, %30'una ise kendi dokuları ile meme rekonstrüksiyonu yapıldı.

Toplam komplikasyon oranı %32.9 idi. Reoperatif (tekrar ameliyata bağlı) komplikasyonlar, hastaların %19.3'ünde meydana geldi ve yara enfeksiyonları %9.8'de meydana geldi. 2 yıl sonra yapılan analizde, otolog (kendi dokusundan) rekonstrüksiyon uygulanan kadınlarda komplikasyon gelişme olasılığı, meme protez tekniklerini tercih eden kadınlardan daha yüksek bulunmadı.

Bununla birlikte alt grup analizinde, genişletici implant tercih edenlerde komplikasyon oranı %26.6 iken, SIEA flepleri için % 73.9 bulundu. Reoperatif komplikasyon oranları, genişletici implant ameliyatları için %15.5'ten SIEA rekonstrüksiyonları için %30.8'e yükseldi.

Bununla birlikte tekrar ameliyata bağlı komplikasyonların oranları şaşırtıcı bir şekilde 15 yıl öncesi bildirilen çalışmalara benzer bulundu.

Genel olarak, yeniden yapılanma başarısızlığı kadınların sadece %5.4'ünde gerçekleşti. Başarısızlık oranları, implant tercih edenlerde %7.1 ile diğer tüm işlemlerden daha yüksekti; örneğin bu oran, pTRAM flebi için %1.2 idi. Genel olarak yara enfeksiyonu oranı% 9.8 idi (FTRAM flebi için %5.3; doğrudan implantı rekonstrüksiyonu için %15.2).

Özetle, araştırmacılar, genel ve tekrarlayıcı komplikasyonlar için meme yeniden yapılandırma tipleri arasında önemli farklılıklar bulmadılar ve bu bilgiler meme rekonstrüksiyon kararları veren kadınlar ve cerrahlar için kritik öneme sahiptir.

İlginizi Çekebilir:

meme rekonstrüksiyonu sonrası tatmin düzeyi ölçümü çalışması

Kendi Dokusundan Meme Yeniden Yapılanmasını Tercih Eden Kadınların Tatmin Düzeyi Daha Yüksek

İkinci çalışmada, Dr. Andrea Pusic ve arkadaşları 2013 kadında, implant veya otolog teknikler kullanılarak meme rekonstrüksiyonundan 2 yıl sonra tatmin ve göğüsle ilişkili yaşam kalitesini incelemek için BREAST-Q anketini kullandılar.

Otolog (kendi dokusundan) rekonstrüksiyon uygulanan kadınların memelerinden daha fazla memnun oldukları, psikososyal ve cinsel iyi olma oranının daha yüksek olduğu bulundu.

Pusic ve meslektaşları, "Bu bulgular, otolog ve implant temelli prosedürlerden beklenen memnuniyet ve yaşam kalitesi sonuçları hakkında hastaları ve klinisyenlerini bilgilendirebilir ve klinik uygulamada ortak karar vermenin benimsenmesini daha fazla destekleyebilir." dedi.

Bununla birlikte 2000 yılı sonrası meme rekonstrüksiyonunda implantlara ilgi daha fazladır. ABD'deki bu eğilimin sebebi, otolog nakillerin finansal getirisinin implantlara göre azalması olabilir yorumunda bulunulmaktadır.

Ayrıca otolog meme rekonstrüksiyonu sonrası yakın zamanda ikinci bir ameliyatla hemen revizyon oranları daha yüksek olmakla birlikte, gecikmiş revizyon oranlarının daha az olduğu bu çalışma ile gösterildi.

Sonuç

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olması ve artık çoğunun erken evrelerde tanı alması nedenleriyle, meme rekonstrüksiyonuna olan ilgi, talep ve ihtiyaç da giderek artmaktadır. Meme kanseri tedavisi sonrası birçok hasta, memelerini yeniden yapılandırma kararı almakta ve sonuçlardan oldukça memnun kalmaktadır, hatta bazen öncesinden bile daha tatmin edici bir görünüme kavuştuğunu bildiren hastalarımız vardır. Bununla birlikte meme rekonstrüksiyonu için çok sayıda seçenek vardır ve bazen seçeneğin bu kadar çok olması kafa karıştırıcı olabilmektedir. Karar vermenin zor olabildiği tıbbın böyle bir alanında, geniş katılımlı ve çok merkezli bu iki çalışma oldukça değerli bilgiler sunmaktadır. Artık kendi dokusundan meme onarımını tercih etmenin de önemli avantajları olduğu gösterilmiş bulunmaktadır. Hastanın bireysel tercihleri ve hastalık özellikleri bazında hekimi ile birlikte verecekleri meme rekonstrüksiyon kararı, bu çalışmalar ile desteklenecektir.