Memede oluşan iyi huylu kitleler

Kadınların kendi kendine fark ettiği memede ele gelen kitle veya mamografi sırasında memede fark edilen çoğu değişiklik kanseri değildir. Birçok değişiklik (adenozis, kist, yağ nekrozu, fibroadenom ve intraduktal papillom) iyi huylu (benign) değişikliklerdir ve meme kanseri riskini artırmaz. Atipik hiperplazi (ALH) veya atipik duktal hiperplazi (ADH) veya lobüler karsinom in situ (LCIS) gibi durumlar ise, meme kanseri için risk faktörleri olarak nitelendirilir. Ancak duktal karsinom in situ gibi memede görülen bazı durumlar kansere dönüşebilir. Aşağıda ayrı ayrı iyi huylu (benign) değişiklikler ve izlenmesi tavsiye edilen adımlar gösterilmektedir.

Memede kanser olmayan değişiklikler

Adenozis

 • Küçük yuvarlak yumrular. Yumrular hissedilemeyecek kadar küçük olabilir.
 • Genişlemiş meme lobülleri (yuvarlak çıkıntılar)
 • Yaraya benzer fibröz doku varsa, bu durum sklerozan adenozis olarak adlandırılmaktadır. Ağrılı olabilir. Bazı araştırmalar sklerozan adenozis olan kadınlarda az da olsa meme kanseri riskinin artabileceğini tespit etmiştir.

Uygulanabilecek testler: Tanı konması için kalın iğne biyopsisi veya cerrahi biyopsi gerekebilir.

Memede kireçlenme (mikrokalsifikasyonlar):

 • Memede biriken kalsiyum mamografide küçük beyaz noktalara benzer
 • Çoğunlukla yaşın ilerlemesi nedeniyle olur
 • Hissedilmeyebilir
 • Genellikle iyi huyludur (kanser değil)
 • 50 yaş üstü kadınlarda sık rastlanır

Uygulanabilecek testler ve tedavisi: Söz konusu alana daha yakından bakmak için ikinci bir mamografi çekilmesi veya biyopsi gerekebilir. Genellikle tedavi gerektirmez.

Meme kistleri

 • Kitlenin içi sıvı doludur
 • Çoğunlukla her iki memede bulunur
 • Regl dönemi başlamadan hemen önce ağrı yapabilir
 • Bazı kistler hissedilebilir. Bazıları da hissedilemeyecek kadar küçüktür.
 • 35-50 yaşları arası kadınlarda, menopoz öncesi kadınlarda ve menopozal hormon tedavisi alan kadınlarda sık rastlanır.

Uygulanabilecek testler ve tedavisi:

 • Kistler kendiliğinden yok olabildiği için hekiminiz durumun seyrini izlemeyi tercih edebilir.
 • Ultrason kitlenin katı ya da içi sıvı dolu olup olmadığını gösterebilir.
 • Kistin içindeki sıvının alınması için ince iğne aspirasyonu kullanılabilir.

Yağ nekrozu

 • Genellikle ağrı yapmayan yuvarlak, sert kitle
 • Memede yaralanma, cerrahi ya da radyoterapi sonrası görülebilir
 • Zarar görmüş yağ dokusundan oluşmuştur
 • Kitlenin etrafındaki deri kırmızı, morarmış veya çukurlu olabilir
 • Memede görülen iyi huylu (kanser değil) bir durumdur

Uygulanabilecek testler ve tedavisi:

 • Çoğunlukla kansere benzediği için yağ nekrozuna tanı konması ve alınması için biyopsi yapılması gerekebilir.
 • Yağ nekrozu genellikle tedavi gerektirmez.

Fibroadenom

 • Kolaylıkla dolaşabilen ve genellikle ağrı yapmayan sert, yuvarlak kitleler
 • Çoğunlukla kadınlar tarafından fark edilir
 • Mamografide kenarları belirgin yuvarlak ve yumuşak kitleler olarak görülür
 • En sık görülen iyi huylu (benign) meme tümörleridir
 • 30 yaş altındaki kadınlarda sık rastlanır
 • Fibroadenomların çoğu meme kanseri riskini artırmaz. Ancak heterojen (karma yapıda) olan fibroadenomlar az da olsa bu riski artırır.

Uygulanabilecek testler ve tedavisi:

 • Fibroadenom tanısı konması için biyopsi gerekebilir.
 • Ultrason eşliğinde kriyoablasyon veya eksizyonel veya vakum biyopsi gibi minimal invaziv teknikler kitlenin alınması için kullanılabilir.
 • Kendiliğinden yok olabildiği için hekiminiz durumun seyrini izlemeyi tercih edebilir.

İntraduktal papillom

 • Genellikle meme ucuna yakın süt kanalının içinde siğil gibi bir gelişim
 • Yumru oluşturabilir ve ağrıya neden olabilir
 • Berrak, yapışkan veya kanlı akıntıya neden olabilir
 • 35-55 yaşları arası kadınlarda sık görülür
 • Tek papillom’un aksine çoklu papillom meme kanseri riskini artırır

Uygulanabilecek testler ve tedavisi: Tanı konması ve alınması için biyopsi gerekebilir.

- İlgili yazı: Kanser olmayan ancak kanser riskini artıran meme kitleleri