Metaplastik meme kanseri, vücudun herhangi bir yerine yayılabilen, hızlı büyüyen, nadir görülen bir meme kanseri türüdür. Agresif büyüme ve yayılma özelliklerinden ötürü, çoğunlukla ileri evrede tanı alır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2000 yılında metaplastik meme kanserini ayrı bir hastalık olarak sınıflandırmıştır ve bu alt-tür, meme kanseri vakalarının %1'inden azından sorumludur.

Bu yazıda metaplastik meme kanseri belirtilerini, tanısını ve tedavisini paylaşıyoruz.

Metaplastik Meme Kanseri Nedir?

Yunanca “metaplazi” terimi, “bir şekil değişikliği” anlamına gelir. Mikroskop altında, metaplastik meme kanseri hücreleri, meme hücreleri ve diğer hücrelerin bir karışımı gibi görünebilir, örneğin:

 • kıkırdak
 • kas
 • kemik
 • deri
 • bağ dokusu

Bu hücrelerin farklı şekilleri ve özellikleri patologlara metaplastik meme kanserinin alt tipini anlatır. Metaplastik meme kanserinin tüm alt tipleri tedavi yaklaşımı aynıdır.

Metaplastik meme kanseri, agresif ve istilacı bir kanser türüdür, yani hızla çoğalır ve tüm vücuda yayılabilir. Bu kanser, diğer meme kanserlerine göre akciğerlere daha fazla yayılma veya metastaz yapma eğilimindedir.

Metaplastik Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Metaplastik meme karserinin birçok belirtisi, diğer meme kanseri türlerinin belirtileri ile aynıdır. Belirtiler şunları içerebilir:

 • memede tipik olarak diğer meme kanserlerinden daha büyük olan ve genellikle 2 cm’den fazla boyutta olan yeni bir yumru
 • memenin şeklindeki ve büyüklüğündeki değişiklikler
 • meme derisinde gamze benzeri çekintiler
 • anne sütü dışında meme ucundan akıntı
 • meme ucunun pozisyon değişikliği
 • memede ağrı

Bu belirtilere sahip bir kişi, mümkün olan en kısa sürede bir doktorla konuşmalıdır.

- İlgili konu: Ele gelen kitle dışında meme kanseri belirtileri nelerdir? 

Metaplastik Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Meme kanseri tanısı biyopsi ile konur. Biyopside alınan tümörlü doku parçası patoloji laboratuvarında uzman patolog tarafından birtakım işlemler sonucu mikroskop altında incelenerek tanı konur. Öncelikle tümörlü dokunun kanser olup olmadığı belirlenir. Patolog, kanser olduğu tespit ederse, bundan sonraki aşama, meme kanserinin hangi altı tip olduğunu belirlemek için özel boyamalar yapmaktır ki bunlara tıp dilinde immünohistokimyasal boyama deriz.

Metaplastik meme kanseri hücreleri iki veya daha fazla hücre tipi içerir ve görünümleri alt tipi belirler. Metaplastik meme kanserinde görülebilen hücre tipleri şunlardır:

 • adenoskuamöz
 • karsinosarkom
 • kondroid
 • kemikli
 • iğsi hücre
 • skuamöz

Bir patolog, alt tipi belirlemenin yanı sıra kanseri, 1-3 arasında derecelendirir. Derece (grade) 1, kanser hücrelerinin nispeten yavaş büyüdüğü anlamına gelirken, derece 3, daha hızlı çoğaldıkları ve kanserin daha hızlı yayılabileceği anlamına gelir.

Metaplastik meme kanserli çoğu insan, teşhislerini aldıklarında 3. derece tümöre sahiptir.

Metaplastik Meme Kanseri, Üçlü Negatif Meme Kanserine Benzer Biyolojik Özelliklere Sahiptir

Birçok meme kanseri hücresinde östrojen, progesteron veya insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) için reseptörler bulunur. Kanser hücrelerinin bu reseptörlerden herhangi birine sahip olup olmadığı tedavi seçeneklerini etkiler.

Metaplastik meme kanserlerinin çoğu – ama hepsi değil – bu üç reseptörlerin herhangi birinin olmadığı üçlü-negatif tiptedir.

Kanserin yayılıp yayılmadığı ve vücudun ne kadarını etkilediğini belirlemek için evrelendirme sistemini kullanırız. Bu evrelendirme 0’dan 4’e kadardır ve daha yüksek sayılar, kanserin daha da yayıldığı anlamına gelir. Metaplastik meme kanserli hastalar genellikle tanıda 2. evre veya daha yüksek bir aşamaya sahiptir.

Metaplastik meme kanseri tedavisi nasıldır?

Metaplastik meme kanseri nadir görülen ve yakın zamanda tanımlanan bir hastalık olduğundan, genellikle diğer meme kanserleriyle aynı şekilde tedavi etme eğilimindeyiz. Onkolog, kanserin derecesine, evresine ve üçlü negatif durumuna bağlı olacak olan tedavi seçeneklerini hastayla paylaşacaktır.

Diğer meme kanserlerinde olduğu gibi cerrahi ve radyoterapi gibi bölgesel ve kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik tedaviler metaplastik meme kanserinde kullanılır. Metaplastik meme kanseri, üçlü negatif meme kanserine büyük oranda benzediği için immünoterapi mutlaka akılda bulundurulması gereken bir tedavi seçeneğidir. Bu nednele metalastik meme kanserli hastalarda, immünoterapi uygunluğunu test etmek içn PD-L1 ve TMB testleri akla gelmeli. Ayrıca diğer kemoterapilere kıyasla, taksa grubu kemoterapilerim, metaplastik meme kanserinde daha etkili olduğu bilinmektedir.

Özet

Metaplastik meme kanserli hastalar için 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranları, diğer meme kanserli kişiler için olanlardan daha olumsuzdur. Ülkemizde yapılan bir 2015 çalışmasına göre, hormon pozitif meme kanserleri için 5 yıllık sağkalım oranı % 93 bulunurken, metaplastik meme kanserleri için bu oran %78 bulundu. Hatta bu çalışmada metaplastik meme kanseri için sağkalım oranları, üçlü negatif alt tipe göre daha düşük bulundu.

Sonuçlar ayrıca metaplastik meme kanserinin alt tipine bağlı olarak da değişebilir. Skuamöz alt tip, %56 ile en düşük 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranına sahip görünmektedir.

Bununla birlikte, bu sağkalım verilerinin immünoterapi öncesi döneme ait olduğunu unutmamak gerekir.

Metaplastik meme kanseri araştırmaları ve hedeflenen tedavileri araştıran klinik çalışmalar devam etmektedir.

Sonuç olarak;

 • Metaplastik meme kanseri, meme kanserinin nadir, agresif ve istilacı bir şeklidir. Tanı anında hastaların çoğu 2. veya daha ileri bir evreye sahiptir.
 • Standart tedavilere iyi yanıt vermediğinden, sonuçlar genellikle diğer meme kanseri türlerine göre daha az olumludur. Bununla birlikte immünoterapi veya akıllı ilaç gibi yeni tedavi seçenekleri ile metaplastik meme kanserinin sonuçlar daha iyi olabilir.
 • Devam eden kanser tedavisi ve desteği, bir kişinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.