Sağlık alanında bilinçlenme kampanyası düzenleyicilerin obeziteyi belirli kanserlerin bir nedeni olarak vurgulamaları şaşırtıcı değildir, ancak Cancer Research UK (İngiltere Kanser Araştırma Birliği), kanser riski için obeziteyi sigara içme karşılaştırarak bir adım daha ileri gitti.

Hem sigara hem obezite önlenebilir kanser risk faktörleridir, ancak sigara içmek halk tarafından daha kolay tanımlanmaktadır.

Cancer Research UK, sigara paketlerine benzer obezite uyarısı içeren reklam panoları hazırladı

sigara paketlerine benzer obezite uyarısı içeren reklam panoları hazırladı

Resimlerde, obezitenin de kanser nedeni olduğu ve sigara gibi milyonlarca insanı kanser riski altına soktuğu yazıyor.

Eylem Çağrısı

Vücutta aşırı yağ birikimi, uzun vadede genomik hasara ve ekstra hücre bölünmesine neden olarak kanser riskini artıran bir durumdur.

Dünya genelinde halk sağlığı kampanyaları, sigara içenlerin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmakta ve miyonlarca insan sigara içmeye devam etse de artık en azından daha az sayıda genç insan bu alışkanlığı benimsiyor. Benzer eylemler obeziteden kaçınmak ve daha sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek için gereklidir.

Sağlık kampanyaları, eğitim ve bilinçlenme faaliyetleri dışında, obeziteyle mücadele için en hızlı alınabilecek önlemler;

  • TV’deki abur cubur, sağlıksız yiyecek ve içeceklere yönelik reklamların kısıtlanması ve
  • Şekerli içecek vergilerinin artırılması olarak gözükmektedir. Fakat günümüzde sağlıklı ve doğal gıdaların daha pahalı olması bir dezavantajdır.

Obezite, en az 13 kanserin ana nedenlerinden biridir. Aşağıdaki şekilde, "obezite ile direkt ilişkili kanserler" görülebilir:

obezite hangi kanserlere neden olur

Bununla birlikte obezite, bazı kanserler için sigaradan daha büyük bir risk faktörüdür. Cancer Research UK'un İngiltere verilerine göre obezite, aşağıdaki kanserler için sigaraya kıyasla her yıl;

  • 1900 ek kalın bağırsak kanseri vakası
  • 1400 daha fazla böbrek kanseri vakası
  • 460 daha fazla yumurtalık kanseri vakası
  • 180 tane daha karaciğer kanseri vakasından sorumludur.

Ayrıca, gelişmiş ülkelerde obez olanların sigara içenlere oranı 2 kat daha fazladır.

İngiltere yetişkin nüfusunun yaklaşık % 29'u obez olarak sınıflandırılmaktadır. Türkiye verilerine baktığımız zaman 15 yaş üzeri bireylerin %34’ü fazla kilolu, %20’si ise obezdir ve bu oran her geçen gün artmaktadır.

Gelecekte çocuklarımız için dumansız bir nesil mümkün olabilir, ancak çocukluk obezitesi tüm tarihin rekorunu kırmakatdır ve bu salgını durdurmak için başta Devlet olmak üzere tüm imkan sahiplerinin ve sorumluların müdahalesine ihtiyacımız var.

Obezite Nasıl Kanser Yapar?

Büyüme faktörleri ve cinsiyet hormonları arasındaki farklar da dahil olmak üzere, obezitenin nasıl kansere yol açtığına dair çoklu mekanizmalar öne sürülmektedir. Bu soru bilim dünyası meşgul etmeye devam etmektedir, bununla birlikte obezitenin nasıl kansere yol açtığına dair en kabul gören 4 teori şu şekildedir:

  1. Büyüme (hücresel hacim, içerik artışı),
  2. Bağışıklık sistemi ve tümör düzenleyici fonksiyonları etkileyen artmış adipositokin (yağ hücreleri kaynaklı bazı maddeler) seviyeleri; 
  3. Yapısal inflamasyon ve oksidatif stres (hücresel düzeyde zararlı maddelerin birikimi),
  4. Değişmiş bir mikrobiyom.

Yeni Gelişme: Obezitenin, bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasını nasıl engellediği bulundu