Prostat spesifik antijen (PSA) testi, prostat kanseri taramasında kullanılan bir testtir. Ancak bu testin yanlış pozitif sonuç verme oranı oldukça yüksektir. Bu da gereksiz yere prostat biyopsilerinin yapılmasına, düşük riskli prostat kanserlerine aşırı tanı konulmasına, buna rağmen yüksek riskli prostat kanserlerinin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, tek başına PSA testinden daha hassas bir şekilde yüksek riskli prostat kanserini (Gleason skoru en az 7 olan) tespit edebilecek bir test modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Lancet Oncology Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya, 50-69 yaşları arası prostat kanseri olmayan erkekler alınmıştır. Prostat kanseri olan erkekler, bu çalışmanın dışında tutulmuştur. Çalışma kapsamında, yüksek riskli prostat kanserini daha iyi tespit etmeyi amaçlayan Stockholm 3 (STHLM3) adlı bir test modeli geliştirilmiştir. Bu testte kan PSA düzeyinin yanı sıra, diğer kan plazma proteinleri (hK2, MSMB, MIC1), genetik polimorfizm (232 SNPs) ve klinik değişkenler (yaş, aile, geçmiş sağlık durumu, önceki prostat biyopsisi, prostat muayenesi) de hesaba katılmıştır.

Öncelikli amaç, yüksek riskli prostat kanseri teşhisinde duyarlılığı (hastalığı tespit etme gücü) azaltmadan PSA testinden daha net bilgiler alınmasını sağlamak olmuştur.

Prostat Kanseri Risk Grupları Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Yapılan araştırma sonucunda STHLM3 test modelinin, gleason skoru en az 7 olan prostat kanserinin tespit edilmesinde tek başına PSA testinden çok daha doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. Ayrıca, STHLM3’ün prostat biyopsi sayısını %32 oranında düşürerek prostat kanseri (gleason skoru en az 7) teşhisinde gereksiz yere yapılan biyopsi sayısını azaltmıştır. Bu da yeni test modelinin kişisel risk tabanlı prostat kanseri teşhisi için yeni bir adım anlamına geldiğini göstermektedir. Çalışma makalesinde bu yeni test modelini 2016 içinde Avrupa’da kullanılmaya başlanacağı ifade edilmiştir.