Prostat kanserinin gelişimi büyük oranda erkeklik hormonları testosteronun bağlandığı androjen reseptörüne bağlıdır. Bu sebeple, klinikte kullanılan prostat kanseri ilaçlarının çoğunluğu androjen reseptörünü veya androjen sentez (üretim) mekanizmalarını hedef alır. Kastrasyona (hormon baskılama) dirençli prostat kanserinde, anti-androjen tedavilere dirençten sorumlu en önemli faktörlerden biri de androjen reseptör varyantlarıdır (çeşitleri).

Androjen reseptör varyantlarının çoğunda androjenin bağlandığı bölge eksiktir. Bu sebeple testosterondan bağımsız olarak bu resptörler sürekli aktif halde olarak, prostat kanseri hücresinin çoğalmasını sağlarlar. Son zamanlarda, klinikte en çok tespit edilen Androjen Reseptör varyantı AR-V7 olarak isimlendirilmişti. ASCO 2018'de yayımlanan çalışmaya göre, AR-V7'yi inceleyen iki likit (kandan) biyopsi testi, 4. evre prostat kanseri erkeklerin anti-androjen tedavilere yanıt verip vermeyeceğini belirleyebilir.

Araştırmacılar, AR-V7’nin anti-androjen tedavilerde tedaviye yanıtı belirleyip belirmemesini ve agresif prostat kanserinde bir biyobelirteç olup olmayacağını incelemek için kanda dolaşan prostat hücrelerine AR-V7 protein (Epic Sciences firması geliştirdi) ve AR-RNA (John Hopkins Üniversitesi geliştirdi) likit biyopsi testlerini uygulamıştır.

Araştırmaya 118 metastatik kastrasyona dirençli prostat kanseri hasta dahil edildi. Hastalardan 56’sı abirateron (Zytiga) ilacını, 59’u enzalutamid (Xtandi) ilacını, geri kalan 3 hasta da her ikisini aldı. Araştırmacılar, AR-V7’nin anti-androjen tedavilerde tedaviye yanıtı belirleyip belirmemesini ve agresif prostat kanserinde bir biyobelirteç olup olmayacağını incelemek için hastalardan aldıkları kanda dolaşan prostat hücrelerine AR-V7 protein ve AR-RNA likit biyopsi testlerini uygulamıştır.

Araştırma Sonuçlarına Göre;

  • AR-V7 pozitif ve negatif hastaların her ikisinde de AR, MYCN ve MYC genlerinde mutasyon gözlendi. Aynı zamanda, PTEN ve p53 gibi DNA tamir enzimlerinde mutasyon meydana gelmektedir. Bu mutasyonlar prostat kanserlerinin agresif büyümesini desteklemektedir.
  • AR-V7 pozitif olan hastaların, abirateron ve enzalutamid gibi anti-androjen tedavilere yanıt vermediği tespit edilmiştir.

Peki bu Çalışma Bize Neyi İfade Ediyor?

  • AR-V7 pozitif hastaların anti-androjen tedavilere yanıt vermediği gözlenmiştir.
  • Özellikle ileri evre prostat kanserinde tedavi gidişatını belirleyecek klinik biyobelirteçlere ihtiyaç vardır. Son zamanlarda androjen reseptör varyant araştırmalarında klinik olarak anlamlı olabilecek varyantlar keşfedilmiştir.
  • Androjen reseptörünün pek çok varyantı vardır. Bu varyantların Birbirleriyle ilişkileri, hastadan hastaya farklılık göstermesi tek bir biyobelirtecin her hastada kullanılmasını zorlaştırmaktadır.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, çalışmada kullanılan AR-V7 protein veya AR-RNA likit biyopsi testleri FDA tarafından henüz onaylanmamıştır.