Rahibe Mary Joseph Nodülü Nedir?

Rahibe Mary Joseph nodülü (RMJN), göbek deliği bölgesindeki metastazı temsil eden ve ele gelebilen deri-altı oluşumdur. RMJN’ler, abdominopelvik (karın ve kasık bölgesi) kökenli kanseri olan hastaların %1 ila %3’ünde tanımlanmıştır.

Köken aldığı en yaygın kanser türleri

 • Erkelerde;
  • Mide (%30)
  • Kolorektal (%25)
  • Pankreas (%18)
 • Kadınlarda;
  • Over / yumurtalık (%34),
  • Rahim / endometriyal (%12),
  • Kolorektal (%12)

Rahibe Mary Joseph nodülüne sahip vakaların %14 ila %33’ünde tümörün kökeni bilinmemektedir.

Genellikle sert ve sıkı olan RMJN’lerin renkleri beyaz, kırmızı veya mor olabilir. Bu nodüller nekrotikleşerek veya ülserleşerek cilde doğru bir akıntıya sebep olabilirler. Çoğunlukla ağrısız olsalar da ülserleşirlerse ağrıya neden olabilirler. Genellikle karın ve kasık bölgesinde tümör yükünün fazla olduğunun bir işaretidir ve kötü prognoz (hastalık gidişatı) ile ilişkilidir.

Aşağıda, bir Rahibe Mary Joseph nodülünün makroskobik, dermatoskobik, histopatolojik ve bilgisayarlı tomografi görüntüsü bulunmaktadır.

Mary Joseph Nodülünün makroskobik histopatolojik bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Rahibe Mary Joseph Nodülü Adı Nereden Gelmektedir?

Julia Dempsey, 1856 yılında New York’ta doğmuş ve 1878’de Minnesota, Rochester’daki Our Lady of Lounders adındaki dini topluluğa katılmıştır. Burada ona Rahibe Mary Joseph deniyordu.

Rahibe Joseph, 1889 yılında Minnesota, Roochester’daki St. Mary’s Hastanesinde çalışmaya başlamış ve burada hemşirelik eğitimi almıştır. 1890 yılında ise Dr. William James Mayo’nun ilk cerrahi asistanı olarak göreve başlamıştır. 1892’de hastanede hemşirelik amiri olarak terfi almış ve bu görevini yaşamını yitirdiği 1939 yılına kadar sürdürmüştür.

Rahibe Mary Joseph, cerrahi asistanlığı sırasında, mide kanserli bir grup hastada umbilikal nodüller (göbek deliği çevresinde kitleler) olduğunu bildirdi. Ayrıca bu nödüllere sahip hastaların ileri evre kanser ve kötü prognoza sahip olduğunu da gözlemlemiştir. Rahibe Mary Joseph bulgularını, Mayo Klinik Raporlarında gözlemleri yayımlayan Dr. Mayo’ya sundu. Dr. Mayo, bu umbilikal nodülleri "pantolon düğmesi" (pants-button) umbilikus olarak tanımladı.

"Rahibe Mary Joseph nodülü" terimi ise onun ölümünden sonra ortaya çıkmıştır. 1949 yılında İngiliz bir cerrah Hamilton Bailey, kendi ders kitabı olan Demonstrations of Physical Signs in Clinical Surgery’de bu nodülleri tanımlamak için bu terimi kullanmıştır.