Safra taşlarının varlığı ile en sık gözüken pankreas kanseri çeşidi olan "pankreatik duktal adenokarsinom" arasında bir ilişkinin olabileceğini ileri süren bir çalışma yayımlandı. Pankreas kanserli hastalarının tanı almadan önce, kanser olmayanlara göre safra taşı hastalığına sahip olma olasılığının 6 kat daha fazla olduğu bulundu.

Pankreas Kanseri ve Safra Taşı İlişkisi Üzerine

Massachusetts, Boston Tıp Merkezi’nden Dr Teviah Sachs, araştırmaları hakkında şunları söyledi:

"Safra taşı hastalığının pankreas kanserinin habercisi olup olmadığı ya da pankreas kanseri ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda şu anda emin olamayız, ancak bir ilişki olduğunu biliyoruz ve daha fazla araştırma yapmayı planlıyoruz. Safra taşı hastalığı olan kişilerin pankreas kanseri olduklarını/olacaklarını düşünmelerini istemiyoruz, çünkü net bir şekilde safra taşı hastalığı olanların büyük bir çoğunluğunda pankreas kanseri yok. Ancak uzmanlara, eğer safra kesesi taşı olan bir hastaları varsa ve bu hastalar diğer belirtilere de sahipse, bu belirtiler için yalnızca safra kesesi taşını düşünmemeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Belirtileri olan ve sadece tipik safra taşı ile durumu açıklanamayan hastalar için pankreas kanseri tanısı akılda olmalıdır." dedi.

Pankreas kanseri, genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalıktır çünkü çoğunlukla ileri evrelere kadar fark edilmez ve erken tanı konmaz.

Pankreas kanseri belirtilerinin genellikle safra taşı hastalığı ve safra kesesi enfeksiyonları ile benzer belirtilere sahip olduğu gerçeği de erken tanıyı karmaşıklaştırmaktadır. Her ikisinin de pankreas kanseri için risk faktörü olduğu kanıtlanmıştır.

Pankreas Kanseri ve Safra Taşının Yıllık Görülme Sıklıkları

Mevcut çalışmanın amacı, genel toplumda pankreas kanserinin yıllık sıklığı ile pankreas kanseri tanısından önceki yılda kolelityazis (safra kesesinde taş oluşumu) ve kolesistit (safra kesesi iltihabı) sıklığını karşılaştırmaktı.

2008 ve 2015 yılları arasında ABD SEER-Medicare veri tabanına kaydedilmiş, ortanca yaşın 76 olduğu toplamda 18.700 pankreas kanserli hasta çalışmaya dahil edildi. Pankreas kanseri tanısı almadan bir önceki yıl safra taşı hastalığı için hastaneye başvuranların sıklığı ile SEER-Medicare’de kayıtlı ve kanser olmayan safra taşı hastası kişilerin sıklığı ile karşılaştırıldı.

Kanser olmayan grupta her yıl ortalama 99.287 hasta mevcut ve bunların %0,8’inin safra taşı hastalığı varken, %0,3’ünün safra kesesi alınmıştır. Aksine, tanıdan önceki yılda PDAK kanseri olanların %4,7’sinin safra taşı tanısı varken, %1,6’sının safra kesesi alınmıştır.

Sonuç olarak, safra taşı pankreas kanserine sebep olmaz; bu nedenle bir önlem gibi düşünüp safra kesesini almak, pankreas kanseri riskini azaltıcı bir uygulama değildir. Ancak pankreas kanseri ile safra taşları arasındaki ilişkiyi ve her iki durumun ortak nedenlerini (obezite, metabolik sendrom ve ileri yaş vb) anlamak, yüksek mortalite (yaşam kaybı) oranına sahip pankreas kanserine daha erken tanı ve tedavi fırsatı sağlayabilir.